Om skolvalsfrågans rättvisedimensioner: En pedagogisk-filosofisk analys

Erik Gustavsson har i sin avhandling undersökt skolvalsfrågan för att kritiskt diskutera och fördjupa förståelsen för hur den kan relateras till grundläggande pedagogiska mål med utbildning.

Fakta
Disputation

2022-05-13

Titel (sv)

Om skolvalsfrågans rättvisedimensioner: En pedagogisk-filosofisk analys

Titel (eng)

On the Justice Dimensions of School Choice : An Educational-Philosophical Analysis

Författare

Erik Gustavsson

Handledare

Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Klas Roth, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och lärande

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Erik Gustavsson

Abstract in English:

This thesis explores how philosophical perspectives of justice can facilitate a critical discussion and a deepened understanding of the school choice issue and how it can be related to fundamental pedagogical ends of education, such as developing children´s autonomy and educating them to become democratic citizens. The methodological approach is based on John Dewey’s view of pragmatism, which argues for an experimental process of inquiry incorporating reflection on alternative lines of action. According to this approach, analyses of Swedish school choice policy are conducted based on three philosophical perspectives of justice: John Rawls’ justice as fairness, Nancy Fraser’s understanding of justice as three-dimensional and participative, and Amartya Sen’s capability approach. These perspectives clarify the relationship and meaning of three value premises that are prominent in the concept of school choice and foundational to liberal democratic societies: individual freedom, pluralism, and equality. Thus, the explorative approach highlights three answers to how the issue of school choice might be viewed from the perspective of justice. These answers are integrated into three criteria that serve as a pragmatistbased understanding of educational matters of justice, suggesting 1) that people should be viewed as active, social, and capable of intelligent change—individual and social—through reflective action; 2) that people should be given equal rights and opportunities to participate in and access influence over how they lead their lives; and 3) that societal organization (as well as the education system) should promote both people’s individual and common potential to act, which presupposes the striving toward full, free communication within and between social groups. Although the analyses of current Swedish school choice policy reveal increased criticism toward the contemporary system of school choice, the expressed policy strategies for dealing with injustice mainly aim to adjust the terms of choice within the realm of a market-based education, not critically examine the market structure, itself. The thesis argues for a renewed conversation about school choice, mirroring the pragmatic approach to inquiry while targeting the inherent democratic, communicative potential of schooling.

Sidan publicerades 2022-04-26 13:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-09-15 11:58 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Resultatstyrning påverkar alla skolformer

Inriktningen på mål och resultat sipprar ned till de pedagogiska relationerna oberoende av skolform. Det konstaterar Majsa Allelin i sin avhandling om hur marknadsanpassningen av grundskolan ter sig i vardagen.

Det fria skolvalet försämrar likvärdigheten

Anna-Maria Fjellmans forskning visar att marknadsanpassningen av gymnasieskolan har lett till stora valmöjligheter i storstadsregionerna och få, eller inga valmöjligheter för elever i mindre kommuner på gles- och landsbygden.

Källkritik

Skolportens konferens i källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Aktuella föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda. Delta i Stockholm 13 okt eller på webbkonferensen 18 okt–4 nov.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 5 november.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser