Om skolvalsfrågans rättvisedimensioner: En pedagogisk-filosofisk analys

Erik Gustavsson har i sin avhandling undersökt skolvalsfrågan för att kritiskt diskutera och fördjupa förståelsen för hur den kan relateras till grundläggande pedagogiska mål med utbildning.

Fakta
Disputation

2022-05-13

Titel (sv)

Om skolvalsfrågans rättvisedimensioner: En pedagogisk-filosofisk analys

Titel (eng)

On the Justice Dimensions of School Choice : An Educational-Philosophical Analysis

Författare

Erik Gustavsson

Handledare

Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Klas Roth, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och lärande

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis explores how philosophical perspectives of justice can facilitate a critical discussion and a deepened understanding of the school choice issue and how it can be related to fundamental pedagogical ends of education, such as developing children´s autonomy and educating them to become democratic citizens. The methodological approach is based on John Dewey’s view of pragmatism, which argues for an experimental process of inquiry incorporating reflection on alternative lines of action. According to this approach, analyses of Swedish school choice policy are conducted based on three philosophical perspectives of justice: John Rawls’ justice as fairness, Nancy Fraser’s understanding of justice as three-dimensional and participative, and Amartya Sen’s capability approach. These perspectives clarify the relationship and meaning of three value premises that are prominent in the concept of school choice and foundational to liberal democratic societies: individual freedom, pluralism, and equality. Thus, the explorative approach highlights three answers to how the issue of school choice might be viewed from the perspective of justice. These answers are integrated into three criteria that serve as a pragmatistbased understanding of educational matters of justice, suggesting 1) that people should be viewed as active, social, and capable of intelligent change—individual and social—through reflective action; 2) that people should be given equal rights and opportunities to participate in and access influence over how they lead their lives; and 3) that societal organization (as well as the education system) should promote both people’s individual and common potential to act, which presupposes the striving toward full, free communication within and between social groups. Although the analyses of current Swedish school choice policy reveal increased criticism toward the contemporary system of school choice, the expressed policy strategies for dealing with injustice mainly aim to adjust the terms of choice within the realm of a market-based education, not critically examine the market structure, itself. The thesis argues for a renewed conversation about school choice, mirroring the pragmatic approach to inquiry while targeting the inherent democratic, communicative potential of schooling.

Sidan publicerades 2022-04-26 13:51 av Susanne Sawander


Relaterat

Resultatstyrning påverkar alla skolformer

Inriktningen på mål och resultat sipprar ned till de pedagogiska relationerna oberoende av skolform. Det konstaterar Majsa Allelin i sin avhandling om hur marknadsanpassningen av grundskolan ter sig i vardagen.

Det fria skolvalet försämrar likvärdigheten

Anna-Maria Fjellmans forskning visar att marknadsanpassningen av gymnasieskolan har lett till stora valmöjligheter i storstadsregionerna och få, eller inga valmöjligheter för elever i mindre kommuner på gles- och landsbygden.

Källkritik

Välkommen på konferens om källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen! Kunniga föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda på skolan. Delta på plats i Stockholm 13 oktober eller på distans 18 oktober–4 november. JUST NU! Boka-tidigt-pris 2 695 ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Elevhälsa

Välkommen till vår årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela elevhälsoteamet! Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-nu-pris 3 795 kr ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.