Optimizing school meals today: a pathway to sustainable dietary habits tomorrow

Patricia Eustachio Colombos har undersökt hur integrerade metoder och åtgärder i skolmåltidssystemet kan bidra till att främja hållbara kostvanor hos barn.

Fakta
Disputation

2021-02-26

Titel (eng)

Optimizing school meals today: a pathway to sustainable dietary habits tomorrow

Författare

Patricia Eustachio Colombo

Handledare

Liselotte Schäfer Elinder, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Pieter van’t Veer, Wageningen University

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

ood production and consumption substantially contribute to climate change and disease. School meals can reach children of every socioeconomic background and hold a near-unique potential to foster sustainable dietary habits in the young generation in both the short and long term. This thesis explored a pathway to designing and introducing children to climate friendly, nutritious, affordable and culturally appropriate—i.e. sustainable—school lunches.

Study I explored the importance of school lunches to children’s overall diets in Sweden. Die-tary intakes of nutrients and food groups were calculated and compared between girls and boys as well as by pupils’ parental education. School lunches accounted for almost half of pupils’ vegetable intakes. The nutrient density was higher, and energy density lower, at lunch com-pared to foods consumed during the remaining weekday. Boys had higher intakes of red/pro-cessed meat, but lower intakes of dietary fiber and vegetables than girls. Differences in dietary intake based on pupils’ parental education suggests that school meals can play a role in com-pensating for poorer dietary quality in the home environment.

Study II aimed to develop a holistic linear optimization strategy for achieving a sustainable Swedish school food supply. The developed strategy reduced greenhouse gas emissions (GHGE) from the school food supply by 40% with only small changes to the observed supply while also ensuring nutritional adequacy and affordability. Cost was reduced or comparable to baseline in all modeled solutions. Constraints applied to achieve higher levels of similarity to the observed supply prevented the linear optimization model’s capacity to reduce GHGE.

Study III combined the optimization strategy developed in Study II with meal planning to design a sustainable 4-week lunch menu, which was tested in a school-based intervention study. Pre-post analyses evaluated the acceptability of the new menu by assessing effects changes to food waste, pupils’ school lunch consumption, and their satisfaction with school meals. The new menu was introduced in three Swedish primary schools (grades 0-9) without increasing food waste or change pupils’ consumption of, or satisfaction with, the school lunch.

Study IV qualitatively evaluated the acceptability of the new sustainable school lunch menu. Focus group discussions explored pupils’ and kitchen staff’s experiences with the new menu as well as potential barriers and facilitators to successful implementation of sustainable school meals at scale. Experiences with the intervention varied among pupils and kitchen staff. Barri-ers included pupils’ unfamiliarity with eating plant-based meals and the lack of financial re-sources, adequate equipment and time for kitchen staff to prepare such meals. Aspects such as increased exposure to plant-based foods, knowledge, motivation, and stakeholder involvement were seen as facilitators to successful implementation.

The findings of this thesis highlight how integrated methods and actions implemented in the school meal system could help to foster sustainable dietary habits in children and thus contrib-ute to meeting the needs of both human and planetary health.

Sidan publicerades 2021-03-12 09:44 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-03-29 08:23 av Susanne Sawander


Relaterat

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård upplever betydligt mycket mer otrygghet och det är vanligt med mobbning och skolfrånvaro. Rikard Tordöns forskning visar att interventioner kan stärka elevernas skolresultat.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Källkritik i fokus Webbkonferens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som vill fördjupa dig i källkritik och MIK på alla stadier. Vi presenterar den senaste forskningen och aktuella vinklar för att utveckla ditt och elevernas källkritiska förhållningssätt.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön

I denna AMM-rapport presenteras åtgärdsförslag som syftar till att förbättra skolledares arbetsmiljö. Vi bedömer att de föreslagna åtgärderna kan användas till att främja skolledares hälsa och deras förutsättningar att verka i sin ledarroll, vilket i sin tur kan gynna anställda och elever.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Skolporten sammanställer pedagogisk forskning år 2020

I årets upplaga av Pedagogisk forskning som följer med som bilaga till senaste numret av Skolportens magasin presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola.