Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten

Publicerad:2013-09-18
Uppdaterad:2013-11-07

Anneli Schwartz har i sin avhandling analyserat hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på en pedagogisk modell som tar sin utgångspunkt i Lorraine Monroes doktriner.

Författare

Anneli Schwartz

Handledare

Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet, Universitetslektor Jan Gustafsson, Göteborgs universitet, universitetslektor Marianne Dovemark, Göteborgs universitet

Opponent

Professor emeritus Daniel Kallós, Umeå universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2013-09-06

Titel (se)

Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten

Titel (eng)

Pedagogy, place and performance: An ethnographic study about a school in a multicultural suburb

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten

Denna avhandling bygger på en etnografisk studie i en förortsskola som har valt en särskild pedagogisk modell för att hantera och genomföra sitt uppdrag. Detta i en tid som präglas av stark fokusering på elevprestationer och kriser i skolan. Den pedagogiska modell som skolan valt, tar sin utgångspunkt i Lorraine Monroes doktriner där ordning, tydligt ledarskap och höga förväntningar på eleverna är i fokus. Avhandlingens syfte är att analysera hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort ger respons på denna pedagogik. Centralt i relation till detta är också att analysera hur lärare, besökare och media beskriver den valda pedagogiken, skolan och dess omgivning. Det empiriska materialet består av skoldokument, observationer, fältanteckningar och intervjuer med elever samt till viss del skolans personal. Bernsteins teorier och begrepp har utgjort studiens teoretiska analysverktyg. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur en pedagogisk modell används för olika syften i relation till elever, skolprestationer, plats och konkurrens. Den synliggör också hur eleverna genomskådar, bjuder på motstånd och anpassar sig till den pedagogik de möter.

Pedagogy, place and performance: An ethnographic study about a school in a multicultural suburb

This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005 – 3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these prac – tices and the pupils’ responses to them in relation to de scriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others, including the media. The pedagogical practices of the school are based on a particu – lar kind of pedagogy, called Monroe pedagogy. This pedagogy is characterised by strong leadership and places high expectations on pupils. Using ethnographic data, obtained from fieldwork and interviews, and an analysis informed by Bernstein’ s theoretical concepts the thesis provides an analysis of the regulat ion of social interaction in the school and the pupils’ experiences and appreciations of this regulation. As a pedagogical discourse Monroe pedagogy exhibits principles of strong classification and framing (Bernstein , 2003). The thesis is composed of four articles and a kappa. Article one , “Bracketing” back grounds for an effective school, describes Monroe pedagogy in relation to the school day and pupils’ results. Article two, Pupils’ responses to a saviour pedagogy: An ethnographic study , elaborates on t he feedback that pupils at the studied school provide on their education. Article three, The significance of place and pedagogy in an urban multicultural school in Sweden, examines how the location of the school in a ‘multicultural suburb’ is used to attri bute deficiencies to pupils and the need for strong leadership and a visible pedagogy. Article four, Complexities and contradictions of educational inclusion: a meta – ethnographic analysis, describes the importance of place for educational expectations and performances in relation to the stigmatisation of the suburban reach and its residents. Collectively the articles depict, principally through an analysis of pupils’ responses, how Riverdale School sells a success concept, based on orderliness, motivation, responsibility and hard work, and how the staff and pupils at the school identify with and believe in this concept. The articles also demonstrate how the pedagogy in use actually fails to become a saviour discourse in practice, as promised, but instead str engthens exclusion and maintains the image of a failing pupil who will be saved from, her – his background and her – his place of residence

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev