Perceiving emotions with a bilingual mind

Marie-France Champoux-Larssons avhandling undersöker perception av emotion hos tvåspråkiga i olika åldrar.

Fakta
Disputation

2018-12-05

Titel (eng)

Perceiving emotions with a bilingual mind

Författare

Marie-France Champoux-Larsson

Handledare

Francisco Esteves, Mittuniversitetet Alexandra Dylman, Mittuniversitete

Opponent

Professor Emerita Deborah Roberson, University of Essex

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Marie-France Champoux-Larsson

Abstract in English:

The aim of this thesis was to investigate the perception of emotions in bilingual individuals. Constructionist theories of emotions state that an instance of an emotion is built out of our inner perceptions, of context and observations, as well as of our concept knowledge of a given emotion. Language plays a major role in the perception of emotions since it is the binding agent that holds together the building blocks of an instance of an emotion. Furthermore, language shapes the perception of, amongst other things, emotion, allowing us to interpret a panoply of cues and stimuli which without a specific word would not belong together. However, it is unknown whether having more than one language affects the perception of emotions.
In the first study, the perception of facial instances of emotions was investigated in a group of 4-year-olds. Previous results showing that children gradually learn to identify specific instances of emotions were replicated, but no effect of linguistic group was found. It is still unclear however whether a child’s linguistic environment may nonetheless have an effect on emotion perception since the task was simple and perhaps became too easy when the right labels were provided to the children.
In the second study, a semantic and a prosodic bias were investigated in a group of children aged 6-8 years. While age predicted a decline of the semantic bias, as was found in previous studies, level of bilingualism did not. On the other hand, level of bilingualism predicted a larger prosodic bias. Thus, this study suggest that what was previously believed to be a bilingual advantage in prosody processing was in fact driven by a bias towards prosody.
Finally, in the third study, the relationship between bilingualism and social flexibility in adults was investigated. The results of the third study could not support the idea that bilinguals are more socially flexible. In fact, in terms of cue acuity, level of education predicted better performance, while proficiency in a second language predicted lower accuracy. The results of this study suggest that when a caricatured instance of an emotion is presented out of context, having two languages does not facilitate perception and may perhaps create more uncertainty

Sidan publicerades 2018-12-04 09:21 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-08 10:37 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?