2018-12-04 09:21  106 Dela:

Perceiving emotions with a bilingual mind

Marie-France Champoux-Larssons avhandling undersöker perception av emotion hos tvåspråkiga i olika åldrar.

Fakta
Disputation

2018-12-05

Titel (eng)

Perceiving emotions with a bilingual mind

Författare

Marie-France Champoux-Larsson

Handledare

Francisco Esteves, Mittuniversitetet Alexandra Dylman, Mittuniversitete

Opponent

Professor Emerita Deborah Roberson, University of Essex

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Marie-France Champoux-Larsson

Abstract in English:

The aim of this thesis was to investigate the perception of emotions in bilingual individuals. Constructionist theories of emotions state that an instance of an emotion is built out of our inner perceptions, of context and observations, as well as of our concept knowledge of a given emotion. Language plays a major role in the perception of emotions since it is the binding agent that holds together the building blocks of an instance of an emotion. Furthermore, language shapes the perception of, amongst other things, emotion, allowing us to interpret a panoply of cues and stimuli which without a specific word would not belong together. However, it is unknown whether having more than one language affects the perception of emotions.
In the first study, the perception of facial instances of emotions was investigated in a group of 4-year-olds. Previous results showing that children gradually learn to identify specific instances of emotions were replicated, but no effect of linguistic group was found. It is still unclear however whether a child’s linguistic environment may nonetheless have an effect on emotion perception since the task was simple and perhaps became too easy when the right labels were provided to the children.
In the second study, a semantic and a prosodic bias were investigated in a group of children aged 6-8 years. While age predicted a decline of the semantic bias, as was found in previous studies, level of bilingualism did not. On the other hand, level of bilingualism predicted a larger prosodic bias. Thus, this study suggest that what was previously believed to be a bilingual advantage in prosody processing was in fact driven by a bias towards prosody.
Finally, in the third study, the relationship between bilingualism and social flexibility in adults was investigated. The results of the third study could not support the idea that bilinguals are more socially flexible. In fact, in terms of cue acuity, level of education predicted better performance, while proficiency in a second language predicted lower accuracy. The results of this study suggest that when a caricatured instance of an emotion is presented out of context, having two languages does not facilitate perception and may perhaps create more uncertainty

Sidan publicerades 2018-12-04 09:21 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-08 10:37 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.