Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

Publicerad:2021-05-19
Uppdaterad:2021-10-07

Hur genomför elever sökningar på internet i skolan, och hur legitimeras aktiviteten i en skolkontext? Det är några av frågorna som Cecilia Andersson undersöker i sin avhandling.

Författare

Cecilia Andersson

Handledare

Olof Sundin, Lunds universitet Hanna Carlsson, Lunds universitet

Opponent

Professor Ulrika Sjöberg, Malmö universitet

Disputerat vid

Lunds universitet

Disputationsdag

2021-06-04

Titel (eng)

Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

Abstrakt

I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbredda tillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. Detta scenario innebär att det är möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Att använda sökmotorer har kommit att bli en del av vardagen i dagens samhälle. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar. För att uppnå syftet med avhandlingen så utforskas sökning, mobila redskap och sökmotorer från olika perspektiv i de fyra artiklarna. Följande forskningsfrågor formuleras i avhandlingen: 1. Hur genomförs sökning på internet i skolan, och hur legitimeras aktiviteten i en skolkontext? 2. Vilka inramningar går att identifiera i relation till hur tonåringar beskriver samt använder Google Sök? 3. Hur blir unga människor medvetna om spåren efter sina sökningar på internet, samt vilka strategier har de för att hantera spåren, om några? 4. Vilka inramningar av den smarta mobilen går att identifiera utifrån
sättet som redskapet används och beskrivs av unga människor, samt hur relaterar dessa inramningar till sökning på internet?

Genom dessa infallsvinklar så undersöks i avhandlingen både sättet som unga människor använder sökmotorer i sin vardag, samt hur de förhåller sig till normer gällande användningen av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala kontexter. Sammantaget så visar resultaten på den viktiga roll som sökning spelar i unga människors vardag. Avhandlingen visar på att unga människor inte använder mobila redskap slumpmässigt eller ogenomtänkt. Istället
framträder en medvetenhet om normer som präglar olika sociala kontexter. Samtidigt pekar resultaten på hur osynliggjort sökning är i vardagen vilket medföljer att aktiviteten inte alltid reflekteras över. Det går därmed att identifiera en spänning i materialet mellan en medvetenhet om social kontext och ett förgivettagande av sökning i vardagen. Detta förgivettagande underbyggs även av sättet som vuxenvärlden, lärare och föräldrar, använder sig av sökmotorer och mobila redskap i vardagen. Resultaten bör därför betraktas i ljuset av ett samhället präglat av en användning av sökmotorer för att hitta information. Bland deltagarna i studien så associeras användningen av Google Sök med skola och faktaletande, till skillnad från andra former av sökning, så som via YouTube. Olika former av sökning överlappar dock, vilket framkommer i avhandlingen. Resultaten pekar på ett behov av att synliggöra och problematisera användningen av sökmotorer i vardagen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev