Physical activity and obesity prevention in early childhood

Linnea Bergqvist-Norén har forskat om fetma och fysisk aktivitet bland yngre barn. Resultaten indikerar att barn som är minst aktiva skulle kunna gynnas av ett riktat stöd i förskolemiljö.

Fakta
Disputation

2022-09-09

Titel (eng)

Physical activity and obesity prevention in early childhood

Författare

Linnea Bergqvist-Norén

Handledare

Professor Maria Hagströmer, Karolinska Institutet Professor Claude Marcus, Karolinska Institutet Docent Emilia Hagman, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Anders Raustorp Göteborgs Universitet

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Background: Obesity is a worldwide epidemic with adverse health outcomes and finding effective interventions to prevent this disease is crucial. Physical activity (PA) has beneficial health effects and is often included in obesity prevention strategies. However, it has not been established whether it is possible to influence PA during early childhood or if PA is correlated to weight status. Knowledge on patterns and correlates to PA during early childhood is still scarce, especially using longitudinal data.

Aim: The aim of this thesis was to investigate patterns and correlates to child accelerometer measured PA during early childhood including child sex, weight status, motor skill, obesity risk, SES, and parental accelerometer-measured PA. Furthere, the aim was to investigate if a long-term, multicomponent obesity prevention project could affect child weight status and child PA.

Material and Method: This thesis consists of three studies, all sub-studies of the Early Stockholm Obesity Prevention Project (Early STOPP). Early STOPP was a clustered randomized control obesity prevention trial with a long-term, low-intense, family-based design. The intervention targeted children at high risk of obesity based on parental BMI and in total, 238 children were recruited. Of these, 181 had high obesity risk and were randomized to intervention (n=66) and control (n=115) in addition 57 children with low obesity risk were recruited as a reference group. Data on child and parental accelerometer measured PA was collected yearly from age 2-6 years using an Actigraph GT3X. Weight status and other potential correlates were collected simultaneously and at baseline (age 1).
Study I was a cross-sectional study investigating patterns and correlates to child PA at three years of age (n=57). Study II had a prospective design studying patterns of PA over time as well as investigating potential correlates to child PA during early childhood. Study III was a clustered randomized control trial evaluating the effects of a long-term obesity prevention intervention on the main outcome weight status as well as secondary behavior outcome, including PA.

Results: Children were from three-years of age more physically active during weekdays than weekend days and the level of PA varied across the day (Study I and II). On average, child PA increased with 11% per year from age 2 to age 6. No significant differences in PA patterns between boys and girls nor high and low obesity risk were found. The least active children (based on tertiles) did not have higher levels of PA during weekdays than weekend days, which was observed in the middle and mostly active children. (Study I and II)
Over time, maternal PA, was correlated to child PA as was time in preschool and season of year. Child sex, weight status, motor skill, obesity risk, SES, and paternal PA was not correlated to PA cross-sectionally nor over time. (Study I and II)
Children in the intervention group gained less weight per year compared to children in the control-group but none of the other measured outcomes for weight status differed significantly. There were no differences between groups in total PA nor in weekday PA or weekend PA. (study III)

Conclusion: Based on results on longitudinal patterns and correlates to child PA, the least active children could benefit from targeted PA interventions in the preschool setting. Also, maternal PA seem to be of importance for child PA and might possibly be of interest for future research. Early STOPP, a long term, low-intensive, family-based, multicomponent obesity prevention intervention, was not successful in its goal to reduce the development of obesity during early childhood. Nor was it able to affect the secondary outcome, PA. Results from this thesis indicates that obesity during early childhood is not affected by PA.

Sidan publicerades 2022-08-29 11:27 av Susanne Sawander


Relaterat

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 5 november.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Ny studie vägleder framtidens skolor

Fler än 1000 svenska skolor behöver byggas eller byggas om de närmaste tio åren. En ny studie vid Högskolan i Gävle ger metoder för design och organisering av de nya skolorna.  ”Det är dyrt att bygga fel, och den fysiska miljön i den nya skolan måste matcha organiseringen och de pedagogiska arbetssätten,” säger Anneli Frelin, professor i didaktik.

Gårdarna krymper men naturleken växer – här är forskarens landskapslabb!

Trängseln i barns utemiljö ökar, vilket påverkar hälsa, lek, lärande och behov av natur negativt. Men från ett landskaps­laboratorium i Alnarp leder forskaren Fredrika Mårtensson en motståndsrörelse.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Skolportens digitala kurser