”Physical contact in physical education – New perspectives and future directions”.

Annica Caldeborg undersöker fysisk beröring mellan lärare och elev i ämnet idrott och hälsa.

Fakta
Disputation

2021-06-11

Författare

Annica Caldeborg

Handledare

Professor Marie Öhman, Örebro universitet Joacim Andersson, Örebro universitet Ninitha Maivorsdotter, Högskolan i Skövde

Opponent

Docent Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis takes its point of departure in the research field of intergenerational touch in educational settings. Specifically, it is mainly the student perspective of physical contact between teachers and students in physical education (PE) that is of interest. In addition, a scoping review has also been conducted. The results are presented in four studies and offer different perspectives of physical contact in PE: students’ perspectives, students perspectives related to heteronormativity, immigrant students’ perspectives and a research field perspective. Two of the four studies that make up the thesis are analysed through the lens of the didactic contract, although a discourse analytical framework has also been used.

The empirical data in Studies I-III consists of interviews with upper secondary school students, where photo elicitation has been used as a technique. The results suggest that students expect and appreciate physical contact in PE, as long as the purpose and intent of the physical contact is clear to the students. It is, however, evident that female students’ talk about physical contact can be related to heteronormativity. It is also shown that immigrant students take several negotiation aspects into consideration when determining whether or not physical contact is perceived as legitimate.

The results of Study IV, the scoping review, indicate that research related to physical contact in educational settings centres around fears and anxieties among practitioners as a result of child safety and no touch guidelines. This has also had an effect on practitioners’ professional identity. In addition, the results centre around the functions and needs of physical contact as well as gender and cultural differences.

The thesis contributes to the research field and to the teaching of PE by providing a student perspective on the issue of physical contact in PE, by its didactical reasoning and by discussing alternatives to the one-size-fitsall guidelines for appropriate and inappropriate touch.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:01 av Susanne Sawander


Relaterat

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och kurator. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Syftet med Mikael Londos avhandling "Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid" är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

Att idrotta i en förening har ingen större betydelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det visar Stefan Wagnsson i avhandlingen "Föreningsidrott som socialisationsmiljö - en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser