Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents.

Hassan Jaghoory har undersökt förekomsten av extrem fysisk bestraffning i Iran, både hemma och i skolan. Närmare fyra procent av eleverna i Iran har fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och knappt fem procent har fått något ben brutet som straff av läraren.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (eng)

Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents

Författare

Hassan Jaghoory

Handledare

Professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi Docent Karin Österman, Åbo Akademi

Opponent

Professor emerita Helen Cowie, University of Surrey

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen undersöktes förekomsten av extrem fysisk bestraffning, både hemma och i skolan, bland 1 244 skolelever i åldern 10–14 år i Iran. Det visade sig att 6,5 procent av skoleleverna fått sina händer brända som straff hemma, och 4,9 procent fått något ben brutet som straff hemma. I skolan hade 3,8 procent av eleverna fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och 4,8 procent hade fått något ben brutet som straff av läraren.

Ungdomarnas aggressivitet och konfliktlösning i skolan jämfördes också med motsvarande data från ett motsvarande sampel ungdomar i Finland. Det visade sig att cybermobbning var vanligare i Iran än i Finland och förekom överlag mer bland flickor än bland pojkar. Däremot förekom fredlig konfliktlösning oftare bland iranska än bland finländska ungdomar.

 

Sidan publicerades 2019-06-10 10:22 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

”Tillit i stället för kontroll – hur kan styrsystemen göras om?”

Tillitsbaserad styrning av Jonas Österberg och antologin Ett annorlunda ledarskap, där ett antal statsvetare skriver om chefskap i offentlig förvaltning, är ämnena för denna litteraturkrönika. Att ansvarsutkrävande från huvudmannen ska ersättas av stöd till rektorerna är en spännande tes, skriver läraren och organisationskonsulten Peter Fowelin.

Ny podcast om pedagogisk forskning

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu tillgängliga. I varje avsnitt intervjuas nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap och tanken med podden är att sprida nya forskningsresultat inom området.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

5 ways to combat classroom isolation

After recognizing that he and his students lacked global awareness, third-grade teacher Michael Dunlea says he found ways to engage students in the world around them and curb classroom isolation. In this blog post, he shares five strategies he adopted, including using online platforms to connect with scientists and engaging with virtual classroom partners and pen pals.