Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents.

Hassan Jaghoory har undersökt förekomsten av extrem fysisk bestraffning i Iran, både hemma och i skolan. Närmare fyra procent av eleverna i Iran har fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och knappt fem procent har fått något ben brutet som straff av läraren.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (eng)

Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents

Författare

Hassan Jaghoory

Handledare

Professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi Docent Karin Österman, Åbo Akademi

Opponent

Professor emerita Helen Cowie, University of Surrey

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen undersöktes förekomsten av extrem fysisk bestraffning, både hemma och i skolan, bland 1 244 skolelever i åldern 10–14 år i Iran. Det visade sig att 6,5 procent av skoleleverna fått sina händer brända som straff hemma, och 4,9 procent fått något ben brutet som straff hemma. I skolan hade 3,8 procent av eleverna fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och 4,8 procent hade fått något ben brutet som straff av läraren.

Ungdomarnas aggressivitet och konfliktlösning i skolan jämfördes också med motsvarande data från ett motsvarande sampel ungdomar i Finland. Det visade sig att cybermobbning var vanligare i Iran än i Finland och förekom överlag mer bland flickor än bland pojkar. Däremot förekom fredlig konfliktlösning oftare bland iranska än bland finländska ungdomar.

 

Sidan publicerades 2019-06-10 10:22 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet?  ”Känslan av meningsfullhet är central för att lyckas i skolan”, säger forskaren Ruhi Tyson.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

Forskningsutblick: Olika sätt att använda fingrarna i subtraktion

Barn som använder fingrarna när de löser matematikuppgifter kan vara olika framgångsrika beroende på hur de gör. I artikeln ”Strukturera eller räkna: olika sätt att använda fingrarna i subtraktion” visar forskarna Angelika Kullberg, Camilla Björklund och Ulla Runesson Kempe att lärare i förskolan kan hjälpa barn att se mönster och utveckla sin förståelse för talens struktur med hjälp av fingrarna.

Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe – 2018/19

Did you know that the time available for learning could have a positive effect on students’ learning process, in particular, in the case of disadvantaged students? This report analyses the recommended minimum instruction time in full-time compulsory general education in 43 European education systems for the year 2018/19. (pdf)

Getting physical: How the Flagway game sparks learning and love of math

Flagway is a game designed for kids who have self-doubt about their math skills, enjoy being physical and are in need something way different than worksheets.