Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents.

Hassan Jaghoory har undersökt förekomsten av extrem fysisk bestraffning i Iran, både hemma och i skolan. Närmare fyra procent av eleverna i Iran har fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och knappt fem procent har fått något ben brutet som straff av läraren.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (eng)

Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents

Författare

Hassan Jaghoory

Handledare

Professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi Docent Karin Österman, Åbo Akademi

Opponent

Professor emerita Helen Cowie, University of Surrey

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen undersöktes förekomsten av extrem fysisk bestraffning, både hemma och i skolan, bland 1 244 skolelever i åldern 10–14 år i Iran. Det visade sig att 6,5 procent av skoleleverna fått sina händer brända som straff hemma, och 4,9 procent fått något ben brutet som straff hemma. I skolan hade 3,8 procent av eleverna fått sin hand bränd som bestraffning av läraren, och 4,8 procent hade fått något ben brutet som straff av läraren.

Ungdomarnas aggressivitet och konfliktlösning i skolan jämfördes också med motsvarande data från ett motsvarande sampel ungdomar i Finland. Det visade sig att cybermobbning var vanligare i Iran än i Finland och förekom överlag mer bland flickor än bland pojkar. Däremot förekom fredlig konfliktlösning oftare bland iranska än bland finländska ungdomar.

 

Sidan publicerades 2019-06-10 10:22 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Ledarskapsutveckling sker i vardagen

Ledarskapsutveckling är så mycket mer än ledarskapskurser. Ledarskapsutveckling kan med fördel också ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar, visar forskning från Jönköping university.

How automation could change teaching, learning

Technology could change the role of teachers for the better, according to Thomas Arnett, senior research fellow in education for the Christensen Institute.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).