Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 1-6

Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

Publicerad:2017-04-04
Uppdaterad:2018-04-12

Katharina Jacobsson har utforskat skolförbättring och de processer som uppstår när en planerad förändring genomförs på skolor med stöd av en forskningsbaserad strategi.

Författare

Katharina Jacobsson

Handledare

Blossing, Ulf, Docent Göteborgs Universitet

Opponent

Professor Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2017-04-21

Titel (se)

Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

Titel (eng)

Processes and motors in local school improvement work

Institution

Institutionen för pedagogiska studier

Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

Denna avhandling riktar intresset mot skolförbättring och de processer som uppstår när en planerad förändring genomförs på skolor med stöd av en forskningsbaserad strategi. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå hur dessa processer – i arbetet med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas.

Studien visar att det finns relationer mellan planerade och framväxande processer. De framväxande processerna är mest frekventa och har sin grund i deltagarnas egna målformuleringar. De förmår skapa utveckling i skolverksamheterna, något de planerade processerna inte lyckas med. Det planerade förbättringsarbetet tycks bidra genom att vara en inspirationskälla eller i vissa fall en förutsättning för de framväxande initiativ som tas av deltagare från olika delar av organisationen. Studien pekar på att en strategi kan vara igångsättare av förbättringsarbete och utgöra en grund för skolor att utgå från.

Av resultatet framgår att det är viktigt att rektorer och lärare har goda kunskaper om förbättringsarbetets processer för att kunna använda strategin på ett konstruktivt sätt. Genom att ha insikt i vilka mekanismer som påverkar processer kan ett förbättringsarbete ledas medvetet samt tillåtas innehålla både de konflikter och den samstämmighet som kan bidra till att utveckling sker.

 

Processes and motors in local school improvement work

In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. By better understanding improvement processes and identifying supporting and hindering forces, the possibilities successfully to plan and implement improvement work in a systematic way increases. The focus of this thesis is organisation processes in schools and the relations that hold between planned and emergent improvement, when using a research-based strategy. The aim of the study is to describe and understand how processes are initiated, developed and completed when using a strategy called ‘Scope for Action Model’(frirumsstrategin).

The empirical material of the study was organised and analysed according to Van de Ven’s and Poole’s four ideal types for process studies. Within each type, motors have been identified, which contain generative mechanisms that are a key to how actions, events and activities emerge and are driven forward.

The results of the study show that the emergent initiatives are more frequent than the planned ones and that they are more likely to generate an improvement – in the study defined as something new in the organisation. However, on several occasions the planned improvement work inspires emergent initiatives for improvement and in some cases seems to be a fundamental condition for their existence. The different motors, which in the analysis are seen as driving forces, support or challenge each other, making the process develop and produce a result.

The study shows that the participants reshape the strategy to make it fit into the organisation of the school. The results also show that teachers and principals have to be well-informed of how to work with a strategy in a practical and constructive way. They have to be able to translate crucial moments in the strategy to stimulate the participants to creative actions. The strategy for school improvement is not shown to be a solution which itself can create improvement, but in combination with the participant’s creative goal settings it can be a contributory factor.

 

Grundskola 1-6Grundskola 7-9Lärarprofessionen
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev