Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Promoting adolescents’ physical activity at school

Publicerad:2015-04-24
Uppdaterad:2015-09-16

Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när det gäller hälsan, så når endast en mindre del av svenska tonåringar den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet. Sjukgymnasten och doktoranden Anna-Karin Lindqvist rekommenderar i sin avhandling att interventioner som syftar till att främja fysisk aktivitet ska ges en ökad prioritet i skolan.

Författare

Anna-Karin Lindqvist

Handledare

Professor Gunvor Gard, Lektor Catrine Kostenius

Opponent

Professor Ann Öhman, Umeå Universitet

Disputerat vid

Luleå tekniska universitet

Disputationsdag

2015-05-22

Titel (se)

Främja ungas fysiska aktivitet i skolan

Titel (eng)

Promoting adolescents’ physical activity at school

Institution

Institutionen för hälsovetenskap

Promoting adolescents’ physical activity at school

The overall aim of this thesis was to explore the development of a health-promoting intervention that uses empowerment and information and communication technology, to examine the impact of the intervention and to describe adolescents’ and parents’ experiences of the intervention. This thesis includes four studies, three of which used a qualitative approach (I, III and IV) and one of which used a mixed method approach (II). Three of the studies involved adolescents (I-III), and one study involved parents (IV).

Data were generated using focus groups and analyzed using latent content analysis (study I). Physical activity, self-efficacy, social support, and attitude data were collected before and after the intervention and analyzed using descriptive and analytical statistics (study II). Adolescents were interviewed and the data were analyzed using latent content analysis (study III). The parents were interviewed and the data were analyzed using latent content analysis (study IV).
The findings formed three themes: A, Acknowledging empowerment and physical activity; B, Bonded forces overcame barriers; and C, Competence and
motivation enable change. The first theme concerns behavior regarding health promotion, specifically physical activity. That theme includes the act of creating the intervention using an empowerment approach and the physical activity behavior after the intervention. The second theme concerns barriers to being physically active and social support from parents and peers regarding physical activity promotion. The third theme concerns motivation and associated personal factors, such as knowledge and self-efficacy.

The main conclusion of this thesis is that it is possible to develop an empowerment-inspired health-promoting intervention with a positive impact.
Furthermore, interventions that aim to promote physical activity among adolescents should preferably include information and communication technology from the adolescents’ reality, involve actions that stimulate the participation of both parents and peers and be school-based.

Länk till avhandlingen Promoting adolescents’ physical activity at school av Anna-Karin Lindqvist hittar du på Luleå tekniska universitet, som pdf.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev