Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation

Marie Sjöblom har undersökt hur lärare kan skapa likvärdiga möjligheter för alla elever att delta i matematisk dialog genom att fokusera på tre aspekter – lyssnande, frågande och deltagande.

Fakta
Disputation

2022-02-21

Titel (eng)

Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation

Författare

Marie Sjöblom

Handledare

Professor Clas Olander, Malmö universitet. Professor Paola Valero, Stockholms universtiet

Opponent

Professor Despina Potari, University of Athens

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Marie Sjöblom

Abstract in English:

In Swedish mathematics classrooms, students have different opportunities to participate in mathematical dialogue, and therefore also different opportunities to learn. This is a problem not only for students, but also for teachers, school developers, and researchers. By moving back and forth between two settings – the upper secondary mathematics classroom and the professional development group – this thesis aims to explore how questioning and listening can promote participation in mathematical dialogue. The following three research questions are in focus: What aspects of students’ questioning and listening do teachers need to pay attention to when promoting students’ participation in mathematical dialogue? What aspects of teachers’ questioning and listening are important when teachers promote students’ participation in mathematical dialogue? How can teachers, in cooperation with researchers, develop an awareness and refine their teaching in relation to students’ listening, questioning, and participation in mathematical dialogue?

By using educational design research, two sub-studies were conducted – one with a focus on students and one with a focus on teachers – and the results were described in four articles. Theories on three different levels were used and coordinated to understand mathematical dialogue: sociocultural theory to situate the research study on an overall level where interaction and communication are essential; the concept of mathematical dialogue by Alro and Skovsmose (2004), including their Inquiry Co-operation model to understand quality in mathematical dialogue; and local theories to study facets of mathematical dialogue concerning questioning, listening, and participation.

The results point to how important both students’ and teachers’ questions are for creating equitable participation opportunities, and how teachers can promote mathematical dialogue by using pre-thought specific mathematical why-questions that invite all students to participate in small groupproblem-solving work. The results also point to the importance of working with productive listening, a process that requires both requests for listening and willingness to listen to others. For teachers to develop an awareness and to refine their teaching in relation to mathematical dialogue, the cyclic structure of EDR, working with teacher noticing and moving back and forth between the two settings, help visualize their development processes.

The main contributions of the thesis are (1) the framework for productive listening, (2) the empirical results concerning how mathematical questioning is used to promote students’ participation in mathematical dialogue, and (3) the learnings of how mathematics education theories can be used and coordinated to increace understandings on mathematical dialogue. At the end of the thesis, a meta-reflection is made on how collaboration between different actors – students, teachers, school developers and researchers – can build bridges and deepen the understandings of the complexity of mathematical dialogue.

Sidan publicerades 2022-01-19 08:21 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-11-02 20:50 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Programmering i matematik – Digital kurs!

I den här kursen får du grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidar Mikael Tylmad dig genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start, tydligt upplägg och tillgång till kursen i 6 månader. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Vag läroplan skapar osäkerhet kring programmering

Det har gått några år sedan programmering infördes i läroplanen, men fortfarande saknar lärare riktlinjer kring vad eleverna ska lära sig. Det visar Peter Vinnerviks avhandling om lärarnas uppdrag med programmering i undervisningen.

Stort steg mellan förskoleklass och årskurs 1 i matematik

Det finns ett stort glapp mellan förskoleklassens matematikverksamhet och den i årskurs 1. Det konstaterar Sofie Arnell som undersökt i vilka sammanhang eleverna möter matematik.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer