Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

”Pröva och pröva igen”: Professionellt lärande och agens när förskollärare utforskar digitalisering och lek i undervisningen

Publicerad:2023-12-20
Uppdaterad:22 februari

Monica Grape har med utgångspunkt från ett aktionsforskningsprojekt där förskollärare utforskar digitalisering och lek, undersökt lärarnas agens när det gäller det gemensamma professionslärandet och undervisningsuppdraget.

Författare

Monica Grape

Handledare

Professor Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet Niclas Ekberg, Luleå tekniska universitet Sara Cervantes, Luleå tekniska universitet

Opponent

Professor Ulf Blossing, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Luleå tekniska universitet

Disputationsdag

2023-12-01

Institution

Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Abstrakt

Avhandlingen har som syfte att, med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt där förskollärare utforskar digitalisering och lek, beskriva och diskutera lärares agens när det gäller det gemensamma professionslärandet såväl som undervisningsuppdraget. Det teoretiska ramverket utgår från den ekologiska modellen om lärares agens (Emirbayer & Mische, 1998; Priestley et al., 2015a) och Deweys (1916/1999, 1902/2009) syn på kunskap. Den ekologiska modellen används för att få en djupare förståelse för hur villkor och förutsättningar påverkar förskollärares möjlighet att genomföra förskolans komplexa uppdrag. Det empiriska materialet består av samtal i grupp som genomfördes en gång per månad under 15 månader samt individuella skriftliga reflektioner vid tre tillfällen. En reflexiv tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, 2022b) har använts. Resultatet presenteras i tre akter: Projektet tar sin början, Aktioner inom möjlighetens gräns och Ett professionellt lärande i praktiken. Resultatet visar att förskollärares erfarenheter och värderingar påverkar undervisningen. Aktionsforskningsprojektet bidrog till att förskollärares erfarenheter, kompetens, värderingar och agens utvecklades och de framhöll betydelsen av att se kompetensutveckling som en process som får ta tid med tydliga mål samt struktur och stöd. Förskollärarnas agens var stor i relation till den egna praktiken. Däremot utmanade inte förskollärarna i någon större utsträckning de yttre förutsättningar bortom den egna praktiken. Utifrån förskollärarnas erfarenheter av utforskandet av digitalisering och lek i undervisningen kan konstateras att dessa kan vara en fruktbar kombination samt att det inte behöver handla om ett antingen-eller-perspektiv när det gäller digitalt och analogt i förskolan. Förskollärares kompetens avgör vad som kan främja lek och lärande, vilket fordrar att förskollärare prövar, reflekterar, lär och agerar tillsammans med andra.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev