Hoppa till sidinnehåll
Vuxenutbildning

“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Publicerad:2022-09-26
Uppdaterad:2022-11-17

Hur formas kvalitet i vuxenutbildning? Det är huvudfrågan i Johanna Mufics avhandling som inkluderar Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar, vuxenutbildningspolicy och huvudmäns, rektorers, lärares samt studie- och yrkesvägledares tankar och åsikter om kvalitet i vuxenutbildning.

Författare

Johanna Mufic

Handledare

Professor Andreas Fejes, Linköpings universitet. Associate Professor Song-ee Ahn, Linköpings universitet

Opponent

Senior Lecturer Andreas Bergh, Örebro universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-10-14

Titel (se)

”Kvalitetsproblem” i svensk vuxenutbildning : Hur kvalitetens mikropolitik konstrueras i granskningssamhället

Titel (eng)

“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande

”Kvalitetsproblem” i svensk vuxenutbildning : Hur kvalitetens mikropolitik konstrueras i granskningssamhället

Syftet med denna avhandling var att analysera och kritiskt utforska hur kvalitet konstrueras i en granskningsprocess i svensk kommunal vuxenutbildning (komvux). Det empiriska materialet bestod av samtida vuxenutbildningspolicydokument, observationer av en kvalitetsgranskningsprocess av komvux som utfördes av Skolinspektionen och en observation av Skolinspektionens dag. Avhandlingen fokus guidades av frågan: Hur mikropolitiken om ”kvalitet” produceras i vuxenutbildning inom granskningssamhället. Därmed bidrar avhandlingen till det ännu outforskade fältet kring effekterna av mötet mellan komvux, Skolinspektionen och kvalitetsbegreppet. För att kunna analysera och kritiskt utforska hur kvalitet producerades på mikronivå användes Carol Bacchis (2009 poststrukturella, Foucault-influerade ’Vad är problemet representerat att vara? (WPR)-applikation. Resultaten indikerar att kvalitet verkar konstrueras som en ”brist” eller som ett ”problem” i vuxenutbildningspolicy och under Skolinspektionens kvalitetsgranskning och Skolinspektionens dag. Dessutom verkar huvudmän, rektorer och lärare hållas ansvariga för dessa kvalitetsbrister när ökad flexibilitet och individanpassning produceras som en lösning på ”kvalitetsproblemet” i komvux. När det pratas om kvalitet i dessa sammanhang så görs det också ofta i ambivalenta termer i relation till hur kvalitet ska adresseras, definieras, granskas och omsättas i komvux. Under Skolinspektionens dag framkommer det att Skolinspektionen å ena sidan producerar kvalitet som något mätbart som är lätt att arbeta med. Men å andra sidan produceras kvalitet också som något mer kvalitativt och svårmätbart som pågår bakom det som kommunerna visar upp för Skolinspektionen under kvalitetsgranskningar. Alla dessa olika sätt som kvalitet produceras på får konsekvenser för vad som kan tänkas, sägas och göras i vuxenutbildning. Det förefaller också finnas någon form av hierarki mellan de problemformuleringar som framkommer i mötet mellan Skolinspektionen, komvux och policy, vilket gör att vissa aspekter och vissa röster faller bort eftersom de inte inryms inom kvalitetsgranskningens ram.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev