Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

Genom skolan får nyanlända tillgång till ett socialt sammanhang, och utbildningen gör det möjligt för ungdomarna att blicka framåt. Det visar Mirjam Hagström i sin avhandling. 

Fakta
Disputation

2018-09-14

Titel (sv)

Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

Titel (eng)

Direct routes, minor paths, stops : The path through the language introcuciton programme of upper secondary schools for newly arrived youths in Sweden

Författare

Mirjam Hagström

Handledare

Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet Catrin Lundström, Linköpings universitet

Opponent

Professor Kerstin von Brömssen, Högskolan Väst

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Mirjam Hagström

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden eftermigrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 – 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. Genom att visa på och analysera såväl likheter som variationer i ungdomarnas erfarenheter framträder en komplex väv av institutionella, strukturella och relationella praktiker som skapar specifika villkor för ungdomarna i studien. Skolan är ett ytterst betydelsefullt sammanhang i ungdomarnas vardag. Genom skolan får de tillgång till ett socialt sammanhang, och utbildningen gör det möjligt för ungdomarna att blicka framåt. Samtidigt framkommer organisatoriska,rumsliga och sociala gränser i skolan som i olika grad begränsar deras upplevda hemmastaddhet och rörlighet inom utbildningssystemet. På ett liknande sätt framträder upplevda sociala och rumsliga gränser i vardagen utanför skolan. Det innebär att tillvaron som ung och ny i Sverige kan beskrivas som en vardag vid sidan av, i och utanför skolan.

Sidan publicerades 2018-09-25 16:27 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-10-10 09:12 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Ledarskapsutveckling sker i vardagen

Ledarskapsutveckling är så mycket mer än ledarskapskurser. Ledarskapsutveckling kan med fördel också ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar, visar forskning från Jönköping university.

How automation could change teaching, learning

Technology could change the role of teachers for the better, according to Thomas Arnett, senior research fellow in education for the Christensen Institute.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).