Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

Genom skolan får nyanlända tillgång till ett socialt sammanhang, och utbildningen gör det möjligt för ungdomarna att blicka framåt. Det visar Mirjam Hagström i sin avhandling. 

Fakta
Disputation

2018-09-14

Titel (sv)

Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

Titel (eng)

Direct routes, minor paths, stops : The path through the language introcuciton programme of upper secondary schools for newly arrived youths in Sweden

Författare

Mirjam Hagström

Handledare

Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet Catrin Lundström, Linköpings universitet

Opponent

Professor Kerstin von Brömssen, Högskolan Väst

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Mirjam Hagström

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden eftermigrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 – 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. Genom att visa på och analysera såväl likheter som variationer i ungdomarnas erfarenheter framträder en komplex väv av institutionella, strukturella och relationella praktiker som skapar specifika villkor för ungdomarna i studien. Skolan är ett ytterst betydelsefullt sammanhang i ungdomarnas vardag. Genom skolan får de tillgång till ett socialt sammanhang, och utbildningen gör det möjligt för ungdomarna att blicka framåt. Samtidigt framkommer organisatoriska,rumsliga och sociala gränser i skolan som i olika grad begränsar deras upplevda hemmastaddhet och rörlighet inom utbildningssystemet. På ett liknande sätt framträder upplevda sociala och rumsliga gränser i vardagen utanför skolan. Det innebär att tillvaron som ung och ny i Sverige kan beskrivas som en vardag vid sidan av, i och utanför skolan.

Sidan publicerades 2018-09-25 16:27 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-10-10 09:12 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.