Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Mona-Lisa Henriksson har i sin avhandling identifierat diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå.

Fakta
Disputation

2021-10-01

Titel (sv)

Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Titel (eng)

Law and morality : Meanings with the school subject law at upper secondary level

Författare

Mona-Lisa Henriksson

Handledare

Jonas Almqvist, Uppsala universitet Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet

Opponent

Docent Andreas Nordin, Linnéuniversitetet

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The overall purpose of the dissertation is to identify discourses in law education at the upper secondary level. The studies include an analytical separation of epistemic, predefined knowledge from non-epistemic, moral meaning making. The studies are focused on the meaningful utterances about purposes, content and teaching methods that may be identified in previous research, curricula, teachers’ speech, textbooks and students’ final papers.

The dissertation takes its departure in both legal and didactic theory. Theories offered by philosophy of law and sociology of law concerning the relationship between law and morality are of particular interest, along with curriculum theory and pragmatism.

Pragmatic discourse analysis has been operationalized for the analyzes. The method starts with the identification and analyzes of meaningful utterances, which are synthesized into discourses. The method ends with reflection on conceivable consequences of the identified discourses.

Five discourses about purposes of law education at the upper secondary level have been identified: (1) The social science discourse, (2) The private utility discourse, (3) The academic discourse, (4) The discourse about business purposes, and (5) The criminological discourse.

A possible consequence of the most prominent academic and social science discourses is teaching in accordance with the progressivist and reconstructivist educational philosophies. Furthermore, a comprehensive central content in the syllabi for law in Gy11 means a re-establishment of the essentialist philosophy of education.

Construction of the subject content in law by a model from sociology of law could make it possible to explicitly relate epistemic knowledge about legal problem-solving to non-epistemic moral meaning making. The model is based om different perspectives on legal questions, both legal and societal norms and practices.

Sidan publicerades 2021-10-04 14:04 av Susanne Sawander


Relaterat

Privilegierade villkor bakom höga betyg

Bakom elever med höga betyg i högstadiet står stöttande, resursstarka föräldrar med akademisk utbildning, visar Göran Nygrens forskning.

Nyanserad bild av religion bland gymnasieelever

Gymnasieelever har en källkritisk blick på de bilder av religion som de möter i såväl etablerade medier som sociala medier. Samtidigt uppskattar de religionsundervisningen, visar Anna Wrammerts forskning.  

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten.

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av åtta föreläsningar om bland annat vetenskapligt skrivande, språkstörning och litteraturläsning i praktiken. Välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Lika värde nr 3, 2021 – Tema: Tillgänglig förskola och skola

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I det här numret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det. (pdf)