Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Mona-Lisa Henriksson har i sin avhandling identifierat diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå.

Fakta
Disputation

2021-10-01

Titel (sv)

Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Titel (eng)

Law and morality : Meanings with the school subject law at upper secondary level

Författare

Mona-Lisa Henriksson

Handledare

Jonas Almqvist, Uppsala universitet Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet

Opponent

Docent Andreas Nordin, Linnéuniversitetet

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Mona-Lisa Henriksson

Abstract in English:

The overall purpose of the dissertation is to identify discourses in law education at the upper secondary level. The studies include an analytical separation of epistemic, predefined knowledge from non-epistemic, moral meaning making. The studies are focused on the meaningful utterances about purposes, content and teaching methods that may be identified in previous research, curricula, teachers’ speech, textbooks and students’ final papers.

The dissertation takes its departure in both legal and didactic theory. Theories offered by philosophy of law and sociology of law concerning the relationship between law and morality are of particular interest, along with curriculum theory and pragmatism.

Pragmatic discourse analysis has been operationalized for the analyzes. The method starts with the identification and analyzes of meaningful utterances, which are synthesized into discourses. The method ends with reflection on conceivable consequences of the identified discourses.

Five discourses about purposes of law education at the upper secondary level have been identified: (1) The social science discourse, (2) The private utility discourse, (3) The academic discourse, (4) The discourse about business purposes, and (5) The criminological discourse.

A possible consequence of the most prominent academic and social science discourses is teaching in accordance with the progressivist and reconstructivist educational philosophies. Furthermore, a comprehensive central content in the syllabi for law in Gy11 means a re-establishment of the essentialist philosophy of education.

Construction of the subject content in law by a model from sociology of law could make it possible to explicitly relate epistemic knowledge about legal problem-solving to non-epistemic moral meaning making. The model is based om different perspectives on legal questions, both legal and societal norms and practices.

Sidan publicerades 2021-10-04 14:04 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-11-03 14:26 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Privilegierade villkor bakom höga betyg

Bakom elever med höga betyg i högstadiet står stöttande, resursstarka föräldrar med akademisk utbildning, visar Göran Nygrens forskning.

Nyanserad bild av religion bland gymnasieelever

Gymnasieelever har en källkritisk blick på de bilder av religion som de möter i såväl etablerade medier som sociala medier. Samtidigt uppskattar de religionsundervisningen, visar Anna Wrammerts forskning.  

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Årets konferens i Engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i engelska information om ny forskning, inspirerande verktyg och språklig input för egen del. Delta i Stockholm den 29–30 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 5–22 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av åtta föreläsningar om bland annat vetenskapligt skrivande, språkstörning och litteraturläsning i praktiken. Välkommen!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.