Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Relational creativity: what can participatory art do for higher education?

Publicerad:2019-05-08
Uppdaterad:2019-06-17

Sol Morén vill med sin avhandling bland annat bidra med kunskap relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljoer inom högskoleutbildningen.

Författare

Sol Morén

Handledare

Professor Simon Lindgren, Umeå universitet Lektor Thomas von Wachenfeldt, Umeå universitet

Opponent

Professor Fernando Hernádez-Hernández, Universidad deBarcelona, Barcelona

Disputerat vid

Umeå universitet

Disputationsdag

2019-05-29

Titel (eng)

Relational creativity: what can participatory art do for higher education?

Institution

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

Abstrakt

Varför forska om kreativitet inom högre utbildning? Kreativitetsforskning inom högskoleutbildning är viktig ur ett globalt perspektiv, eftersom vi behöver utbilda kreativa människor inom många olika yrken, för kunna ta itu med de stora utmaningar som vi står inför dag när det gäller miljö- och samhällsfrågor. Kreativitet liksom komplex problemlösning anses vara viktiga kompetenser för hållbar utveckling och lyfts därför fram inom program för framtida utbildning, både hos Europeiska Unionen och UNESCO. Mot bakgrund av denna globala utbildningsagenda, hävdar jag att det är viktigt att forska om design för kreativa lärmiljöer inom samtida utbildningsvetenskap.

Det finns dock inte särskilt mycket tidigare forskning att bygga vidare på när det gäller till exempel design av kreativa lärmiljöer, alltså lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens. För att förstå mer om hur vi skall kunna skapa förutsättningar för studenter att utveckla kreativitet, så anser jag att vi behöver vi titta närmare på vad som pågår i kreativa lärmiljöer och kreativa utbildningsprocesser. Jag hävdar också att det är meningsfullt att undersöka hur social interaktion och sociala relationer mellan studenter påverkar deras kreativa processer, om vi är intresserade av att förstå mer om design för kreativa lärmiljöer. I avhandlingen undersäker jag kreativitet från ett sådant sociorelationellt och processorienterat perspektiv, med hjälp av och genom medverkandekonstnärliga praktiker. Första gången jag började tänka på begreppet relationell kreativitet var när jag som konstnär arbetade med medverkandekonst inom utbildning. Jag upplevde att det fanns ett samband mellan studenternas kreativitet och deras engagemang i medverkandekonstprojekten.

Syftet med avhandlingen är att utveckla praktiskt grundad teori om relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer. Studien grundar sig på ett tidigare forsknings- och utvecklingsuppdrag som jag haft som konstnär inom högskoleutbildning. I avhandlingen presenteras teorin om relationell kreativitet genom fyra designkoncept. De fyra designkoncepten är: design för kreativ transformation – genom att dra nytta av konstens tolkningsutrymme och öppenhet för nya oväntade lösningar; design för kreativt deltagande – genom att visa förtroende för och bjuda in deltagarna att medverka till ett gemensamt skapande av konst och kunskap; design för kreativa jämförande möten – genom att erbjuda miljöer som ger deltagarna mod att skapa och som är befriade från värderande omdömen; design för kreativt nätverkande – som i att underlätta för deltagare att interagera, dela och bidra till varandras processer av konst- och meningsskapande. I avhandlingen presenterar jag teori tillsammans med rika exempel från empirin som återknyter till genomförandet av de medverkandekonstprojekt på vilka studien grundats. Ambitionen ar att bidra med kunskap relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer inom högskoleutbildning, som kan komma till nytta för utbildningspraktiken såväl som för forskarsamhället.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev