Religion in Indian schools: Exploring national systems of religious education through ’mirroring’

Hur hanteras ämnet religion i Indien och vad skulle svenska skolan kunna lära av det? Det är en av frågorna som Kristian Niemi undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2020-12-16

Titel (eng)

Religion in Indian schools: Exploring national systems of religious education through ’mirroring’

Författare

Kristian Niemi

Handledare

Professor Geir Skeie, Stockholms universitet Professor Kerstin von Brömssen, Högskolan Väst,

Opponent

Associate professor Marianne Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet

Institution

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

India is a secular state. For this reason, it has been claimed that there is no room for religion in its schools — in other words, no religious education [RE] — despite India being an extremely multicultural society. This compilation thesis begins by examining the aforementioned claim. On the level of educational policy, there might indeed be little religious content. However, the present study shows that the closer to school practice one looks, the more content about religion or even content in religion can be found. Empirical material backing up this claim includes text analysis of policies, curricula, and textbooks as well as ethnological material consisting of interviews and observations from schools in India.

An inherent possibility of research in the humanities is that it might qualitatively change the researcher’s perspective. In this case, an unexpected result of researching ‘RE’ in India was new insights into the researcher’s context of origin. The manner of attaining new perspectives on the context of origin in a contrastive analysis of two very different contexts is developed into a methodology of mirroring. The purpose of mirroring is not to compare as such, but rather to explore the researcher’s own context through reflexive introspection in the light of a contrastive. Characteristic traits of Swedish RE are explored using the methodology, and in the mirror, it appears that ‘religion’ in Sweden is understood through a Lutheran framework, which also affects what ‘secular’ means in the context. Vice versa, education about religion in India is coloured by its history and demography. ‘Religion’ and ‘secular’ are not in fact universal terms but are understood differently in different contexts. This is something often overlooked in comparative work on religious education.

Although the thesis does not offer suggestions on how religious education ought to be organised in any given place, it does discuss possible advantages and disadvantages of the way religion is handled in schools in Sweden and India, respectively.

Sidan publicerades 2020-12-15 16:00 av Susanne Sawander


Relaterat

Effektivare etikundervisning med trestegsmodell

Etikundervisning enligt en strukturerad trestegsmodell är mer effektiv jämfört med traditionell undervisning. Det konstaterar Hans Teke som undersökt sin egen modell för undervisning i etik inom religionsämnet.

Nyhetsmedia centralt i religionsundervisningen

Nyhetsmedia tar stor plats i religionsundervisningen. Men det görs med noggrann avvägning och mycket reflektion från lärarnas sida, konstaterar Maximilian Broberg som undersökt medias roll i religionsundervisningen.

Modersmål Webbkonferens

Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet.

Poddagogen #9: Helena Grundén om matematik och planering

Poddagogen gästas av forskaren Helena Grundén. När planerar matematiklärare egentligen sina lektioner? Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Snabba råd vid undervisning på distans

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

Black metal – ett sätt att tala om smärta och ondska i skolan

Den kan tyckas skränig, men framförs skickligt av självlärda musiker som hellre talar om budskap än om själva spelandet. Black metal är en genre som kan lära skolans musikundervisning att kommunicera svåra och jobbiga känslor, menar forskaren Ketil Thorgersen.