Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 1-6

Representationer av tal i bråkform: En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

Publicerad:2021-08-31
Uppdaterad:2021-11-19

Hur används olika typer av representationer i undervisning om tal i bråkform? Det är en av frågorna som Cecilia Sveider undersöker i sin avhandling.

Författare

Cecilia Sveider

Handledare

Professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet Professor Jonas Hallström, Linköpings universitet Professor Angelica Kullberg, Göteborgs universitett

Opponent

Docent Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2021-09-09

Titel (se)

Representationer av tal i bråkform: En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

Titel (eng)

Representations of fractions : A study of middle school mathematics

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, pedagogik och didaktik

Representationer av tal i bråkform: En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. Delstudie II fokuserar på hur lärare använder olika representationer för att representera tal i bråkform och hur dessa kopplas samman. I båda delstudierna studeras vad eleverna ges möjlighet att erfara om tal i bråkform.

Totalt har 33 olika matematiklektioner videofilmats. Materialet har analyserats genom en växelverkan mellan empirin, variationsteorin och begrepp från tidigare forskning.

Resultatet visar att när lärarna undervisar riktar de uppmärksamheten mot och varierar olika aspekter av ett lärandeobjekt, vilket innebär att eleverna ges olika möjligheter att erfara lärandeobjektet. En variation av hur lärarna handlar i undervisningssituationen som har betydelse för vad eleverna ges möjlighet att lära har uppmärksammats vad gäller olika sätt att synliggöra kunnandet. Tre mönster avseende på lärares handlande som framträtt är: (a) variation av innehållet, (b) användningen av representationer, dels utifrån vilka representationer som används, dels utifrån hur olika representationer kopplas samman och (c) val av exempel.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev