Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

Peter Markkanens forskning ger konkreta stöd till lärare för att utveckla elevernas kunskap i geometri.

Fakta
Disputation

2021-02-18

Titel (sv)

Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

Författare

Peter Markkanen

Handledare

Profefssor Per Nilsson, Örebro universitet Andreas Eckert, Örebro universitet Professor Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Morten Blomhøj, Aarhus Universitet

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Peter Markkanen

Abstract in English:

The aim of this dissertation was to gain a deeper understanding of how teaching in digital environments can be designed to give students opportunities to develop knowledge in two- and three-dimensional geometry. The dissertation consists of two sub-studies, the first using an ethnographic approach in which the researcher followed a teacher’s teaching in a digital environment, in a Grade 9 class for a period of five weeks. In the first study, learning was defined based on reification theory, which describes that the understanding of mathematical concepts develops from operational to structural understanding. Data were collected through video-assisted observations, interviews and student tests. This material was analyzed with a focus on the ways the teacher used the digital tools to create mathematical situations that offered students opportunities to work with different representations and mathematical concepts. In the second study, characterized as educational design research,t he researcher along with two teachers designed teaching in two classes in Grades 8 and 9. The focus in this second study was shifted to how geometry teaching in digital environments can be designed to offer students the opportunity to develop their understanding of, and ways of interpreting, geometric figures. For support in designing lessons, Brousseau’s theory of didactical situations, based on a constructivist approach to learning, was adopted. Data were collected through video-assisted observations and screen recordings of students´ work. This material was analyzed in two steps. First, the focus was on how students worked with the figures in relation to the assumptions made in the design. Thereafter, the attention was on properties of the designed environment that were considered to affect the students and to lead to changes in how they interpreted and used the figures when working with geometric tasks. The study resulted in five design principles that can serve as a guide for designing teaching in digital environments. Thus, taken together, the dissertation´s two sub-studies show that using digital tools in teaching gives the teacher not only more didactic variables to work with when creating lessons, but also, based on the needs that arise in teaching, more tools for shedding light on what some students may have difficulty detecting. Furthermore, the results show that digital tools can help in the creation of environments that stimulate students’ way of examining, testing and reasoning about geometric figures and their properties, which are seen as important prerequisites for developing good knowledge in the field.

Sidan publicerades 2021-03-02 14:40 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-05-12 15:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärare behöver mer kompetens för att integrera programmering i matte och teknik

Lärare har inte tillräckliga kunskaper för att integrera programmering i ämnesundervisningen i matematik och teknik. Det här får allvarliga konsekvenser för undervisningen, menar Lechen Zhang. 

Matematiklärares planering – en ständigt pågående process

Matematiklärares planering är en process som är svår att avgränsa, visar Helena Grundéns avhandling. I studien framkommer också att lärare ibland känner sig pressade att planera för en undervisning med ett allt större fokus på prestation, bedömningar och mätningar.

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Ny digital kurs! Programmering i matematik – introduktion

Känner du dig trygg att undervisa i programmering? I kursen Programmering i matematik får du grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidar Mikael Tylmad dig genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start och tydligt upplägg. Kursintyg ingår!

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities

Helene Lidström har i sin avhandling "ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities" undersökt om barn och ungdomar med rörelsehinder är delaktiga i datoraktiviteter i skolan och på fritiden i samma omfattning som barn i allmänhet.

Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Linda Pallas avhandling "Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik" syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser