Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

Peter Markkanens forskning ger konkreta stöd till lärare för att utveckla elevernas kunskap i geometri.

Fakta
Disputation

2021-02-18

Titel (sv)

Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

Författare

Peter Markkanen

Handledare

Profefssor Per Nilsson, Örebro universitet Andreas Eckert, Örebro universitet Professor Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Morten Blomhøj, Aarhus Universitet

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

The aim of this dissertation was to gain a deeper understanding of how teaching in digital environments can be designed to give students opportunities to develop knowledge in two- and three-dimensional geometry. The dissertation consists of two sub-studies, the first using an ethnographic approach in which the researcher followed a teacher’s teaching in a digital environment, in a Grade 9 class for a period of five weeks. In the first study, learning was defined based on reification theory, which describes that the understanding of mathematical concepts develops from operational to structural understanding. Data were collected through video-assisted observations, interviews and student tests. This material was analyzed with a focus on the ways the teacher used the digital tools to create mathematical situations that offered students opportunities to work with different representations and mathematical concepts. In the second study, characterized as educational design research,t he researcher along with two teachers designed teaching in two classes in Grades 8 and 9. The focus in this second study was shifted to how geometry teaching in digital environments can be designed to offer students the opportunity to develop their understanding of, and ways of interpreting, geometric figures. For support in designing lessons, Brousseau’s theory of didactical situations, based on a constructivist approach to learning, was adopted. Data were collected through video-assisted observations and screen recordings of students´ work. This material was analyzed in two steps. First, the focus was on how students worked with the figures in relation to the assumptions made in the design. Thereafter, the attention was on properties of the designed environment that were considered to affect the students and to lead to changes in how they interpreted and used the figures when working with geometric tasks. The study resulted in five design principles that can serve as a guide for designing teaching in digital environments. Thus, taken together, the dissertation´s two sub-studies show that using digital tools in teaching gives the teacher not only more didactic variables to work with when creating lessons, but also, based on the needs that arise in teaching, more tools for shedding light on what some students may have difficulty detecting. Furthermore, the results show that digital tools can help in the creation of environments that stimulate students’ way of examining, testing and reasoning about geometric figures and their properties, which are seen as important prerequisites for developing good knowledge in the field.

Sidan publicerades 2021-03-02 14:40 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-03-25 16:44 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärare behöver mer kompetens för att integrera programmering i matte och teknik

Lärare har inte tillräckliga kunskaper för att integrera programmering i ämnesundervisningen i matematik och teknik. Det här får allvarliga konsekvenser för undervisningen, menar Lechen Zhang. 

Matematiklärares planering – en ständigt pågående process

Matematiklärares planering är en process som är svår att avgränsa, visar Helena Grundéns avhandling. I studien framkommer också att lärare ibland känner sig pressade att planera för en undervisning med ett allt större fokus på prestation, bedömningar och mätningar.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.