Hoppa till sidinnehåll
Relationer

Retande, berättelser och kategoriseringar: Om vänskap och kärlek i barns relationsprat

Publicerad:6 september

Källa: Okänd

Författare

Fredrik Andreasson

Handledare

Professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet Johanna Svahn, Uppsala universitet

Opponent

Professor Rickard Jonsson, Stockholms universitet

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2023-09-15

Abstract in English

This thesis focuses on how middle school children organize peer group relationships through various forms of so-called relational talk (Evaldsson, 2007), while they also negotiate and more generally make sense of friendships and romantic relationships. Prior micro-sociological research has demonstrated how children in everyday language practices through, for example, teasing, assessments, and storytelling—articulate and manage social relationships and behaviors, moral views, and shared cultural knowledge, thereby constructing their emerging social worlds (see Goodwin & Kyratzis, 2011, for an overview). Several ethnographic studies have also shown how children in everyday peer group interactions construct gendered cultures, encompassing gender hierarchies and heteronormative ordering, while managing social relationships (Renold, 2005). This study is a continued exploration into these areas, building on ethnographic fieldwork, including participant observations, video recordings, and focus group interviews with friendship groups among children in two fifth grade classes in a Swedish school setting. The analysis draws on an ethnomethodological multimodal interactional approach to talk-in- interaction (Goodwin, 1990), combined with membership categorization work (Stokoe, 2010) and ethnographic knowledge of the local culture (Evaldsson, 2021; Goodwin, 2014).The analysis shows that humor-oriented language practices, such as teasing and joking, function as a resource for children to address potentially sensitive and/or embarrassing aspects of social relationships, where humor and collective laughter work as a de-dramatizing resource while building local peer group relationships (cf. Eder, 1991). Moreover, the results show that children’s way of articulating and making sense of their views on friendship and romance through storytelling, assessments, and jocular play is related to a moral dimension, as they index and negotiate (un)acceptable behaviors. This dimension becomes visible through their invocation and management of membership categorizations, person descriptions, and evaluative comments in their local identity work. Simultaneously, the analysis demonstrates how ethnographic knowledge of children’s social life is central in understanding how wider social dynamics become part of the local peer cultures of preteen children (Evaldsson, 2005a; Goodwin, 2011), especially regarding how the negotiation of local categories and their embedded meanings is related to wider social categorizations of gender, social class, and age. Overall, this thesis demonstrates how children as social actors use a variety of interactional resources (i.e., talk, laughter, loud voices, facial expressions, smiles, and gestures) to organize local peer group relationships, while collectively staging, negotiating, and making sense of both romance and friendship.

Det här är Skolporten

Skolporten AB är ett politiskt, religiöst och fackligt obundet företag. Verksamhetens kärna är omvärldsbevakning och fortbildning riktad till de verksamma i skolan.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar ett hundratal nyhetskällor, organisationer och myndigheter. Varje vardag publicerar vi de viktigaste skolnyheterna på vår webb samt sammanfattar dem i kostnadsfria nyhetsbrev. Vi bevakar även vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Varje år intervjuar vi över 100 forskare som disputerar inom områden som är relevanta för förskola/skola. Du kan läsa våra forskningsintervjuer här.

Forskningsmagasin
Skolportens magasin lyfter fram och fördjupar sig i aktuell forskning med det övergripande syftet att stärka skolans vetenskapliga grund. Vår målsättning är att magasinet ska fungera som en inspirationskälla och bidra till att stärka förskolans och skolans utvecklingsarbete. Läs mer om Skolportens magasin här.

Fortbildning
Vi anordnar fortbildning för skolans lärare och ledare, både på distans och på plats. Ambitionen är att möta de behov som lärare och skolledare har i sin yrkesvardag genom att erbjuda konferenser och digitala kurser om aktuella skolfrågor.

Skolporten jobb
Vår jobbplattform är en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. Aktuella tjänster utannonseras och arbetsgivare ges möjlighet att presentera sig. Sök lediga tjänster här.

Skolportens vision är att göra skillnad för de ungas lärande

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev