Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys

Fakta
Disputation

2011-09-30

Titel (sv)

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys

Titel (eng)

Teachers’ views of preschool children in relation to pedagogical documentation – A discourse analysis

Författare

Lise-Lotte Bjervås

Handledare

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist

Opponent

Docent Hillevi Lenz Taguchi

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lise-Lotte Bjervås

Abstract in English:

The preschool, nowadays an intergral part of the educational system, is to be found within a welfare state and a knowledge economy, within a society characterized by the idea of lifelong learning. As a conse-quence of this, the preschool is also a part of a strong culture of assessment and measurement of children s development and learning, and for this purpose there are different tools which may be used by teachers. In Swedish preschools, it is common that teachers carry out pedagogical documentations where they try to capture what is happening in pedagogical practice by video recording, taking photos and writing down what children express during selected moments. The overall aim of this study is to investigate how teachers talk about children during their planning meetings when they are trying to understand together the children in relation to the documentation they have made. Two different teams of teachers in preschool, in total ten teachers, have been followed during planning meetings, each team in the course of about half a year. Data has been constructed through taperecording when the teachers were talking about the children during these planning meetings. The teachers utterances have been interpreted in the light of Mikhail Bakhtin s theory of communication, including his thoughts about the dialogical voice, and with analytical tools derived from Norman Fairclough s critical discourse analysis. The results of the thesis show that the teachers conversations about the preschool children are multifaceted. Discourses coexist in the utterances. Sometimes discourses are involved in hegemonic struggles, and sometimes they work together. The teachers talk about preschool children both as children with an essential identity and as children who take the subject positions which the context offers. When the teachers talk about the children they go back and forth between these images of children s identity but in spite of this, above all the teachers talk about the preschool children in a manner which describes the children as children with a lot of competence. In the utterances the teachers primarily are discussing the competencies of the children. The teachers look upon the pedagogical documentation as a tool which supports the children s possibilities to show themselves as competent children, a tool which may help the children to use compe-tencies they already have but also to cross boundaries and become even more competent. In the utterances the teachers also agree with each other about the idea that preschool children may be limited by their age. The teachers seem to talk about the preschool children in a manner that show that they are searching for the point where the children s capacities reach their limit, and there is nothing in the context that may help the children to cross this border. The teachers also emphasize the responsibility they have to create favourable conditions for the children s development and learning. The children are assessed by the teachers in relation to the preschool program they take part of. The moment when the teachers document the children s activities stands out as a critical moment when the teachers may disturb the children in their processes. In the teachers utterances they express that the use of pedagogical documentation in preschool offers many advantages for the preschool children and these advantages outweigh the disadvantages.

Sidan publicerades 2011-09-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:21 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer