Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare: Om vikten av transformativ beredskap i förändringsprocesser

Eva Cronquist har utforskat vad som sker när bildlärarstudenter arbetar med samtidskonst i sin utbildning.

Fakta
Disputation

2020-03-13

Författare

Eva Cronquist

Handledare

Professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet Docent Hans Sternudd, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och lärande

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Eva Cronquist

Abstract in English:

This dissertation addresses student learning processes in contemporary arts- based practice in visual arts teacher education programs. The arts-based processes studied are based on the explorative method for exploring social and social phenomena. ‘Art’, as a school subject, is based on scientific foundations that are informed by a ‘semiotics of art’ perspective. Notwithstanding this, artistic methods comprise a large part of the subject. The aim of this dissertation is to deepen our knowledge of the students’ experience of the learning processes that are present in contemporary arts-based practice in visual arts teacher education programs. Three empirical investigations into two visual arts teacher education programs were conducted. Study I reports on an investigation into an introductory course in contemporary arts-based practice where focus was placed on the student’s learning processes. The theoretical frameworks used in Study I were hermeneutics, symbolic interactionism, and transformative theory. The results of Study I were reported on in their entirety in a licentiate thesis (Cronquist, 2015), and can be summarised in terms of the concepts ‘resistance’, ‘challenges’, and ‘alienation and conciliation as a communicative process’. This introductory study gave rise to new questions which demanded both further depth and breadth in their answers. These issues were addressed by investigating an additional art teacher education program and by analysing the more advanced courses in this program, in contrast to the analysis of the introductory courses that were analysed in the first investigation. Study II presents an investigation into the meanings which emerged in the students’ experiences of the learning processes in a prescribed contemporary arts-based projects whilst Study III presents an investigation of the meanings with emerged in the students’ experiences of learning processes in a prescribed contemporary arts-based independent project, second cycle (Master of arts in secondary education for upper secondary). Study II and Study III take their point of departure in Dewey’s ‘pragmatism’, where human behaviour is considered to be a transactional process between people and their environment. The method of analysis that was used in these studies was inspired by ‘practical epistemological analysis’ (PEA) (Wickman & Östman, 2014). The object of study, which links all three studies together, addresses deepening our knowledge of the learning processes in contemporary arts-based projects. The results of these studies are revealed in three distinct problem areas namely, the laboratory – explorative problem, the subject-cultural problem, and the methodology problem. The laboratory – explorative problem involves the difficulties which students are

faced with when they are tasked with making independent choices of methods for creative laboratory – explorative workprocesses in art projects. The subject- cultural problem refers to how students carry within themselves their experiences of learning processes from other subjects and how they put them in contrast with their learning experiences in their art classes. The methodology problem reveals to us how scientific research methods and exploratory art methods come to collide with each other (from the students’ perspective) in the students’ independent art projects. In conclusion, I present a discussion of the questions and challenges that contemporary art concepts can provide to an art teacher education program. ‘Transformative preparedness’ is highlighted as a central concept which students can use to move forward in their art teacher training when habitual behaviours are challenged. ‘Transformative preparedness’ is based primarily on the ability to adopt another person’s perspective.

Sidan publicerades 2020-04-14 13:23 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-04-21 09:57 av Susanne Sawander


Relaterat

Bildberättande i skymundan

Skolans fokus på nyttoaspekter och mätbar kunskap gör det svårt för såväl lärarna, som eleverna, att arbeta mer utforskande i bild. Det konstaterar Frida Marklund som forskat om bildberättande i skolan.

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.