Hoppa till sidinnehåll
Anpassad skola

Sex på rätt sätt: Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn

Publicerad:2023-02-21
Uppdaterad:2023-03-23

Jack Lukkerz har bland annat undersökt hur skolpersonal beskriver målet för sexualundervisningen inom gymnasiesärskolan.

Författare

Jack Lukkerz

Handledare

Docent Kjerstin Bruck, Örebro universitet. Anna-Karin Larsson, Örebro universitet

Opponent

Professor Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet

Disputerat vid

Örebro universitet

Disputationsdag

2023-03-10

Titel (se)

Sex på rätt sätt: Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Abstract in English

Swedish sexuality education, mandatory since 1955, is part of general social politics, aiming among others to prevent socio-sexual problems through educating and disciplining young, future citizens. The overall aim is to examine contemporary societal view on sexuality through studies of representatives of schools, authorities and NGO’s negotiating young people’s sexuality regulations related to current ideas of socio-sexual problems, and to outline constructions of young people’s sexuality through the organisation of sex education. Two studies with ten years in between highlight the contemporary view on youth and sexuality through an analysis of 1) professional views on sexuality education and 2) analysis of documents regarding the new Swedish curriculum, in force since autumn semester 2022. The first study contains of focus group interviews with staff working with young people with intellectual disabilities, previously published 2014, using Theory of Social Representations. The second, newer study, using Critical Discourse Analysis as method and Rubin´s radical theories on sexuality politics as theory, analyses views on sexuality in open access published preparatory works regarding the new curriculum. Young people’s sexuality is related to risks, while the idea of pleasure is absent. Young women, young LGBTQ people, and young with intellectual disabilities are made vulnerable and norm breaking, while young men´s sexuality, heterosexuality and able-bodiedness are a not scrutinised norm. Sex education is defined by professionals and experts on elite level, not necessarily linked to scientific knowledge. Equality, pornography, and consent appear as questions that engage. Equality is related to a binary understanding of gender, or a freer view on gender as a prerequisite for equality work to succeed. Pornography is understood as a problem in young men, affecting young women and promoting violence and negative attitudes. Consent is welcomed, but with lacking analyses of how to communicate it.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev