Sex på rätt sätt: Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn

Jack Lukkerz har bland annat undersökt hur skolpersonal beskriver målet för sexualundervisningen inom gymnasiesärskolan.

Fakta
Disputation

2023-03-10

Titel (sv)

Sex på rätt sätt: Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn

Författare

Jack Lukkerz

Handledare

Docent Kjerstin Bruck, Örebro universitet. Anna-Karin Larsson, Örebro universitet

Opponent

Professor Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jack Lukkerz

Abstract in English:

Swedish sexuality education, mandatory since 1955, is part of general social politics, aiming among others to prevent socio-sexual problems through educating and disciplining young, future citizens. The overall aim is to examine contemporary societal view on sexuality through studies of representatives of schools, authorities and NGO’s negotiating young people’s sexuality regulations related to current ideas of socio-sexual problems, and to outline constructions of young people’s sexuality through the organisation of sex education. Two studies with ten years in between highlight the contemporary view on youth and sexuality through an analysis of 1) professional views on sexuality education and 2) analysis of documents regarding the new Swedish curriculum, in force since autumn semester 2022. The first study contains of focus group interviews with staff working with young people with intellectual disabilities, previously published 2014, using Theory of Social Representations. The second, newer study, using Critical Discourse Analysis as method and Rubin´s radical theories on sexuality politics as theory, analyses views on sexuality in open access published preparatory works regarding the new curriculum. Young people’s sexuality is related to risks, while the idea of pleasure is absent. Young women, young LGBTQ people, and young with intellectual disabilities are made vulnerable and norm breaking, while young men´s sexuality, heterosexuality and able-bodiedness are a not scrutinised norm. Sex education is defined by professionals and experts on elite level, not necessarily linked to scientific knowledge. Equality, pornography, and consent appear as questions that engage. Equality is related to a binary understanding of gender, or a freer view on gender as a prerequisite for equality work to succeed. Pornography is understood as a problem in young men, affecting young women and promoting violence and negative attitudes. Consent is welcomed, but with lacking analyses of how to communicate it.

Sidan publicerades 2023-02-21 16:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-03-23 20:27 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 4 april.

Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842

Läroplan och lärmedel påverkar och definierar skolans innehåll, därför kan dessa texter kallas för kanoniska. Magnus Hultén har i avhandlingen "Naturens kanon" analyserat hur läroplanen för de naturvetenskapliga ämnena förändrats mellan 1842 2007.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer