Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Sexualitet i klassrummet. Språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet

Publicerad:2017-10-31
Uppdaterad:2017-11-28

Angelica Simonssons har undersökt hur sexualitet, elevsubjektivitet och heteronormativitet skapas genom språkundervisning i svenska och engelska.

Författare

Angelica Simonsson

Handledare

Petra Angervall, Göteborgs universitet Professor Eva Reimers, Göteborgs universitet Eva Gannerud

Opponent

Rickard Jonsson, Stockholms universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2017-10-30

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Abstract in English

n this thesis, the production of sexuality in secondary language education is examined. More specifically, the aim is to explore how sexuality, pupil subjectivity and heteronormativity are produced within, and as constituent parts of, teaching practices of Swedish and English in secondary school. 31 classroom observations were conducted in two different groups of 8th graders in two different schools during a selection of their classes in Swedish and English. Field notes and teaching material from these observations are analysed in the articles. The theoretical starting-point is taken in queer theoretical perspectives on sexuality and language. I specifically draw on Butler’s (1993/2011, 2004) notions of performativity and normativity in exploring how different sexualities are produced as present or absent within language classroom practices. The compilation thesis consists of four articles. Article I, Default sexualitet i arbetet med noveller i språkundervisning på högstadiet, explores the unmarked repetition of heterosexuality within the teaching of short stories during lessons in Swedish. Article II, Smooth conversations: Sexuality as linguistic resource in a secondary language classroom, examines the function of unmarked repetition of heterosexuality within English language classroom conversations. Article III, Girls’ sexual subjectivity in a secondary language classroom, elaborates on how practices of intimacy in the classroom produce social or sexual subjectivity differently for girls and boys. Article IV, Gay as classroom practice: a study on sexuality in a secondary language classroom, investigates the function of pointed out male homosexuality as represented by a couple of pupils in a classroom rehearsed skit during an English class. The analyses show how heterosexuality is made normative; heterosexuality is employed and produced as an assumed common denominator in the execution of various classroom assignments and is simultaneously being reproduced as normalizing. Moreover, the analyses demonstrate how male homosexuality, as produced in the classroom within the realms of humor and drama, is kept under control and simultaneously made deviant and repudiated. The analyses show how heterosexuality is taken for granted, how male homosexuality is pointed out as well as rejected, and how female homosexuality is made invisible. This reproduces heteronormativity and serves as a pedagogical resource in the classroom. Producing pupil subjectivity through materializing the norm is thus facilitated by heteronormativity.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev