2010-05-06 00:00  1787 Dela:

Simulated "real" worlds: Actions mediated through computer game play in science education

Fakta
Disputation

2010-05-21

Titel (eng)

Simulated ”real” worlds: Actions mediated through computer game play in science education

Författare

Elisabet M. Nilsson

Handledare

Gunilla Svingby, Anders Jakobsson

Opponent

Professor emeritus Per Lauvås

Lärosäte

MaH – Malmö högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elisabet M. Nilsson

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen undersöker varför, hur och om datorspel kan spela en roll i skolan och för undervisning i naturvetenskap. Studien tar avstamp i tidigare påstådda pedagogiska potentialer med datorspelande och för samman teorier från aktuell spelforskning med NV-didaktisk forskning. Sociokulturella teorier och antaganden om lärande ligger till grund för det analytiska arbetet och skapar också en bakgrund till varför det är relevant för oss att titta på datorspelandet som aktivitet i förhållande till skolan. Tre empiriska studier har genomförts där totalt 89 högstadieelever spelar Agent O som är ett GPS-baserat augmented reality-spel samt det kommersiella stadssimuleringsspelet SimCity 4. Resultaten som presenteras lyfter fram en rad olika exempel där datorspel kan stötta lärande i naturvetenskap men för att detta skall komma till stånd spelar pedagogen en viktig roll. Datorspelande är i sin natur en aktivitet som kan ta många olika riktningar. För att nå det tänka målet med spelandet krävs det att läraren träder in och hjälper eleverna att lyfta fram relevant innehåll och reflektera kring spelprocessen.

Sidan publicerades 2010-05-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:20 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)