Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Fakta
Disputation

2008-12-05

Titel (sv)

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Författare

Jörgen Mattlar

Handledare

Lena Kåreland, professor em. samt Donald Broady, professor, båda Uppsala universitet

Opponent

Per-Olof Erixon, Professor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Sverige

Institution

Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jörgen Mattlar

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen Skolbokspropaganda? studerar Jörgen Mattlar fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av en målgrupp bestående av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige, i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Vilken bild av Sverige ges, och hur är synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till?

Mattlar diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass. Han visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. De framstår som en arena för ideologisk maktkamp på den numera fria läromedelsmarknaden. Framförallt två läroböcker Dikt och verklighet (1996) och På G (2004) utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Exempelvis får målgruppen i uppgift att öva sig i att uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet . I läroboken På tapeten (2002) däremot finns samhällskritiska inslag. Bland annat behandlas där civil olydnad och aktivism, och kritik framförs mot multinationella företag. Staten kan enligt denna bok utgöra ett hot mot individens integritet. De övriga två läromedlen har liberala och konservativa tendenser. Den konservativa ideologin blir tydligt bl.a. i den historiesyn som boken ger uttryck för medan den liberala ideologin blir tydlig genom individfokus och ett större antal varumärken och företag.

Undersökningen visar även att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda. Den förutsätts sakna förkunskaper, och i läroböckerna ges inte heller några förebilder, t.ex. inom näringslivet eller inom väletablerade yrken. Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran. En sådan strävan strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik, enligt vilken skillnader ska bejakas.

Sidan publicerades 2008-11-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 09:41 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.