Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Fakta
Disputation

2008-12-05

Titel (sv)

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Författare

Jörgen Mattlar

Handledare

Lena Kåreland, professor em. samt Donald Broady, professor, båda Uppsala universitet

Opponent

Per-Olof Erixon, Professor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Sverige

Institution

Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jörgen Mattlar

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen Skolbokspropaganda? studerar Jörgen Mattlar fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av en målgrupp bestående av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige, i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Vilken bild av Sverige ges, och hur är synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till?

Mattlar diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass. Han visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. De framstår som en arena för ideologisk maktkamp på den numera fria läromedelsmarknaden. Framförallt två läroböcker Dikt och verklighet (1996) och På G (2004) utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Exempelvis får målgruppen i uppgift att öva sig i att uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet . I läroboken På tapeten (2002) däremot finns samhällskritiska inslag. Bland annat behandlas där civil olydnad och aktivism, och kritik framförs mot multinationella företag. Staten kan enligt denna bok utgöra ett hot mot individens integritet. De övriga två läromedlen har liberala och konservativa tendenser. Den konservativa ideologin blir tydligt bl.a. i den historiesyn som boken ger uttryck för medan den liberala ideologin blir tydlig genom individfokus och ett större antal varumärken och företag.

Undersökningen visar även att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda. Den förutsätts sakna förkunskaper, och i läroböckerna ges inte heller några förebilder, t.ex. inom näringslivet eller inom väletablerade yrken. Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran. En sådan strävan strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik, enligt vilken skillnader ska bejakas.

Sidan publicerades 2008-11-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 09:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser