Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Fakta
Disputation

2008-12-05

Titel (sv)

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Författare

Jörgen Mattlar

Handledare

Lena Kåreland, professor em. samt Donald Broady, professor, båda Uppsala universitet

Opponent

Per-Olof Erixon, Professor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Sverige

Institution

Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jörgen Mattlar

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen Skolbokspropaganda? studerar Jörgen Mattlar fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av en målgrupp bestående av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige, i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Vilken bild av Sverige ges, och hur är synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till?

Mattlar diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass. Han visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. De framstår som en arena för ideologisk maktkamp på den numera fria läromedelsmarknaden. Framförallt två läroböcker Dikt och verklighet (1996) och På G (2004) utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Exempelvis får målgruppen i uppgift att öva sig i att uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet . I läroboken På tapeten (2002) däremot finns samhällskritiska inslag. Bland annat behandlas där civil olydnad och aktivism, och kritik framförs mot multinationella företag. Staten kan enligt denna bok utgöra ett hot mot individens integritet. De övriga två läromedlen har liberala och konservativa tendenser. Den konservativa ideologin blir tydligt bl.a. i den historiesyn som boken ger uttryck för medan den liberala ideologin blir tydlig genom individfokus och ett större antal varumärken och företag.

Undersökningen visar även att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda. Den förutsätts sakna förkunskaper, och i läroböckerna ges inte heller några förebilder, t.ex. inom näringslivet eller inom väletablerade yrken. Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran. En sådan strävan strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik, enligt vilken skillnader ska bejakas.

Sidan publicerades 2008-11-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 09:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser