Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Publicerad:2008-11-24
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Jörgen Mattlar

Handledare

Lena Kåreland, professor em. samt Donald Broady, professor, båda Uppsala universitet

Opponent

Per-Olof Erixon, Professor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Sverige

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2008-12-05

Titel (se)

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Institution

Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

I avhandlingen Skolbokspropaganda? studerar Jörgen Mattlar fem läroböcker i svenska som andraspråk, avsedda att användas på gymnasiet av en målgrupp bestående av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige, i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Vilken bild av Sverige ges, och hur är synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till?

Mattlar diskuterar och analyserar de ideologier som förmedlas med särskild tonvikt på kön, etnicitet och klass. Han visar att läromedlen bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. De framstår som en arena för ideologisk maktkamp på den numera fria läromedelsmarknaden. Framförallt två läroböcker Dikt och verklighet (1996) och På G (2004) utgår från en ensidig socialdemokratisk ideologi. Exempelvis får målgruppen i uppgift att öva sig i att uttala socialdemokratiska ungdomsförbundet . I läroboken På tapeten (2002) däremot finns samhällskritiska inslag. Bland annat behandlas där civil olydnad och aktivism, och kritik framförs mot multinationella företag. Staten kan enligt denna bok utgöra ett hot mot individens integritet. De övriga två läromedlen har liberala och konservativa tendenser. Den konservativa ideologin blir tydligt bl.a. i den historiesyn som boken ger uttryck för medan den liberala ideologin blir tydlig genom individfokus och ett större antal varumärken och företag.

Undersökningen visar även att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda. Den förutsätts sakna förkunskaper, och i läroböckerna ges inte heller några förebilder, t.ex. inom näringslivet eller inom väletablerade yrken. Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran. En sådan strävan strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik, enligt vilken skillnader ska bejakas.

Abstract in English

This thesis deals with textbooks for the school subject Swedish as a Second Language published during the period of 1995-2005. The target group for the textbooks in Swedish as a Second Language in this study is young people or adults who have immigrated to Sweden. Immigrants and people of foreign origin who live in Sweden are in general structurally subordinated as regards to socioeconomic factors, which connects to the socio-economical segregation problem. Using this as a point of departure the ideology production in the textbooks is studied, mainly from the representations of gender, ethnicity and class.

The thesis takes its theoretical departure in the Italian Marxist Antonio Gramsci s (1891-1937) concept of hegemony which is based on a mutual understanding between the dominating social classes and the dominated social classes within society. The hegemony is not static but open for negotiation and it is constantly reshaped and renewed. The point of departure is that the teaching materials on the free market are considered to be an arena for ideological struggle, where counter-hegemonic activities occur. The questions posed in the thesis concern which ideologies are produced in the textbooks and the relation between the ideology production and the target group of the teaching materials.

The results from the ideology analysis show that the ideology produced in the textbooks varies. The most coherent ideology appears in textbooks which politically connect to the far left and to the Social Democratic party. It is also in these textbooks that the assimilation tendency is the strongest, pertaining to Swedish gender equity and child rearing. One of the textbooks has counter hegemonic content which connects to the anti-globalization movement.
In the analysis of the ideological content of the textbooks in relation to the target group it is shown that the expectations are low for them. This is expressed through content relating to the target group concern salary earners and public sector. Focus on entrepreneurship and enterprising is rare and concern famous Swedish companies and trademarks and does not relate to the target group and their provision in Sweden. Thereby the target group is subordinated on the Swedish labour market. The representation also implies in several respects the target group as ignorant. The image of the Swedish homogenous society rests on certain rather hegemonic perception; that is the secular, scientific and rationally built modern society. This representation entails that the multiculturalism that has existed historically and in contemporary society is not acknowledged.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev