Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Traditionellt lärarstyrda övningar dominerar undervisningen i läsande och skrivande i förskoleklass och årskurs ett. Detta lämnar lite utrymme för elevernas egna erfarenheter och lekfulla utforskande av skriftspråket, visar Marianne Skoogs avhandling.

Fakta
Disputation

2012-01-13

Titel (sv)

Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Författare

Marianne Skoog

Handledare

Ninni Wahlström, Örebro universitet och Caroline Liberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Bente Eriksen Hagtvet

Institution

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelandet från Örebro universitet
Läs Skolportens intervju med Marianne Skoog

Abstract in English:

The interest of this thesis is literacy teaching and learning in preschool class and grade 1 settings in the Swedish public school system. The aim is to investigate what different meanings are offered in the initial teaching of literacy, concerning content, form and context. The offer of meaning is here understood as an important aspect of what pupils learn. The teacher s choice of content and form of the teaching will create different contexts of meaning, which will contribute to the shaping of pupils understanding of what literacy is about, to their view of themselves as literacy agents, as well as to their view of learning in general. An additional interest is to elucidate the possibility of a continuity between the literacy practices of the preschool class and those of the school and in what ways such a continuity can be perceived.
Theoretically the study is based on sociocultural perspectives on literacy and learning drawing basically on the research field of New Literacy Studies. The investigation has been carried out over a two year period, in two different classes in two different schools, during which the pupils attended preschool class and grade 1. The study is inspired by ethnographic methodology. The literacy events that have been analyzed can be described as a part of everyday life in the different classrooms. Concepts from Luke and Freebody s (1997) Four Literacy Resources Model have inspired the analysis of the empirical material.
The offer of meaning emerging in the literacy practices in the two classes point to a narrow view of what literacy is about in the early years of schooling. Letters and sounds become the what of teaching. Formal training of skills consti-tute the main content of literacy activities. The experiences and perspectives of the pupils and the questions they ask about themselves and the world they inhabit are not used as content of teaching and neither as productive resources in the classroom.

Sidan publicerades 2012-01-10 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-03 10:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser