Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Traditionellt lärarstyrda övningar dominerar undervisningen i läsande och skrivande i förskoleklass och årskurs ett. Detta lämnar lite utrymme för elevernas egna erfarenheter och lekfulla utforskande av skriftspråket, visar Marianne Skoogs avhandling.

Fakta
Disputation

2012-01-13

Titel (sv)

Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Författare

Marianne Skoog

Handledare

Ninni Wahlström, Örebro universitet och Caroline Liberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Bente Eriksen Hagtvet

Institution

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelandet från Örebro universitet
Läs Skolportens intervju med Marianne Skoog

Abstract in English:

The interest of this thesis is literacy teaching and learning in preschool class and grade 1 settings in the Swedish public school system. The aim is to investigate what different meanings are offered in the initial teaching of literacy, concerning content, form and context. The offer of meaning is here understood as an important aspect of what pupils learn. The teacher s choice of content and form of the teaching will create different contexts of meaning, which will contribute to the shaping of pupils understanding of what literacy is about, to their view of themselves as literacy agents, as well as to their view of learning in general. An additional interest is to elucidate the possibility of a continuity between the literacy practices of the preschool class and those of the school and in what ways such a continuity can be perceived.
Theoretically the study is based on sociocultural perspectives on literacy and learning drawing basically on the research field of New Literacy Studies. The investigation has been carried out over a two year period, in two different classes in two different schools, during which the pupils attended preschool class and grade 1. The study is inspired by ethnographic methodology. The literacy events that have been analyzed can be described as a part of everyday life in the different classrooms. Concepts from Luke and Freebody s (1997) Four Literacy Resources Model have inspired the analysis of the empirical material.
The offer of meaning emerging in the literacy practices in the two classes point to a narrow view of what literacy is about in the early years of schooling. Letters and sounds become the what of teaching. Formal training of skills consti-tute the main content of literacy activities. The experiences and perspectives of the pupils and the questions they ask about themselves and the world they inhabit are not used as content of teaching and neither as productive resources in the classroom.

Sidan publicerades 2012-01-10 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-03 10:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer