Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Traditionellt lärarstyrda övningar dominerar undervisningen i läsande och skrivande i förskoleklass och årskurs ett. Detta lämnar lite utrymme för elevernas egna erfarenheter och lekfulla utforskande av skriftspråket, visar Marianne Skoogs avhandling.

Fakta
Disputation

2012-01-13

Titel (sv)

Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Författare

Marianne Skoog

Handledare

Ninni Wahlström, Örebro universitet och Caroline Liberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Bente Eriksen Hagtvet

Institution

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelandet från Örebro universitet
Läs Skolportens intervju med Marianne Skoog

Abstract in English:

The interest of this thesis is literacy teaching and learning in preschool class and grade 1 settings in the Swedish public school system. The aim is to investigate what different meanings are offered in the initial teaching of literacy, concerning content, form and context. The offer of meaning is here understood as an important aspect of what pupils learn. The teacher s choice of content and form of the teaching will create different contexts of meaning, which will contribute to the shaping of pupils understanding of what literacy is about, to their view of themselves as literacy agents, as well as to their view of learning in general. An additional interest is to elucidate the possibility of a continuity between the literacy practices of the preschool class and those of the school and in what ways such a continuity can be perceived.
Theoretically the study is based on sociocultural perspectives on literacy and learning drawing basically on the research field of New Literacy Studies. The investigation has been carried out over a two year period, in two different classes in two different schools, during which the pupils attended preschool class and grade 1. The study is inspired by ethnographic methodology. The literacy events that have been analyzed can be described as a part of everyday life in the different classrooms. Concepts from Luke and Freebody s (1997) Four Literacy Resources Model have inspired the analysis of the empirical material.
The offer of meaning emerging in the literacy practices in the two classes point to a narrow view of what literacy is about in the early years of schooling. Letters and sounds become the what of teaching. Formal training of skills consti-tute the main content of literacy activities. The experiences and perspectives of the pupils and the questions they ask about themselves and the world they inhabit are not used as content of teaching and neither as productive resources in the classroom.

Sidan publicerades 2012-01-10 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-03 10:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.