Dela:

Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv

Fakta
Disputation

2011-10-07

Titel (sv)

Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv

Författare

Esko Mäkelä

Handledare

Docent Kajsa Borg, Professor Per-Olof Erixon

Opponent

Professor Liv Merete Nielsen

Institution

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Esko Mäkelä

Abstract in English:

The chief aim of this thesis is to explore aesthetic aspects of the Swedish school subject of sloyd. The research questions are: What do young people tell about sloyd? What aesthetic resources do they use? How can one describe the relation between what young people tell about sloyd and the aesthetic resources they use? A narrative approach was chosen to learn about activities and attitudes concerning aesthetic matters among young people in the 9th form in lower secondary schools. The empirical study was carried out in three schools including qualitative interviews and visual ethnography mainly considering the learner s point of view. Findings are represented through story constructions and photographs. Ten stories depict aesthetic and thereto related aspects of which five stories are based on individuals and another five are thematic. Stories and photos were analyzed using an integration of aesthetic, narrative and semiotic methods. Structures of meaning making were identified using three concepts: expressions, personal project, and dynamic process. The results show that aesthetic deliberation in sloyd work is a major issue among young people. Concerns are often based on personal circumstances, such as taste and preference. Aesthetic considerations in the pupils sloyd work were found to be directed towards the one s own room, relations to family members, and/or plans for future engagement in aesthetic related professions. The results confirm that aesthetic expression in sloyd work may be a way for pupils to reflect upon and develop their personalities. I have also shown that sloyd may be a way to represent narrative instances. A second aim is to develop theoretical concepts in the field of aesthetic learning in sloyd. I argue that an aesthetic aspect alone cannot satisfy the concept of aesthetic learning. Therefore the aesthetic learning concept in my study is generated from aesthetic, configurative (cf. gestaltung) and creative aspects, thus forming an integrated aesthetic perspective. Aesthetic objectives were analyzed using Bakhtin s systemic aesthetics, which identified architectonic instances in sloyd materials and sloyd design supporting narrative elements in sloyd artefacts. Finally I propose a model for narrative understanding of artefacts based on the theoretical concepts mediation and focalization.

Sidan publicerades 2011-09-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 08:56 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

Att tidigt fånga upp elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

Innovation ger värde för undervisningen

Innovation är ett mindset där man testar sådant som man tror ökar undervisningens kvalitet, elevernas upplevelse eller sparar tid. Något som ger värde. Därför kan innovation också vara att sluta göra någonting, säger Leif Denti, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Pojkar tenderar att premieras på idrottslektionerna

Skolan ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller idrott och hälsa. Det framgår i den svenska läroplanen. Men trots det är undervisningen inte jämställd och flickor och pojkar blir behandlade olika.