Social Networks and the School-to-Work Transition

Hur påverkar sociala kontakter ungdomars arbetsmarknadsinträde och framtida arbetsmarknadsutfall? Det är en av frågorna som Dagmar Müller undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2020-06-12

Titel (eng)

Social Networks and the School-to-Work Transition

Författare

Dagmar Müller

Handledare

Professer Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet Associate Professor Anna Sjögren Uppsala universitet Professor Lena Hensvik, Uppsala universitet

Opponent

Associate Professor Albrecht Glitz, Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Institution

Nationalekonomiska institutionen

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This paper studies the importance of market work during high school for graduates’ school-to-work transition and career. Relying on Swedish linked employer-employee data, I show that such work provides students with an important job-search channel that some graduates are deprived of due to establishment closures that occur just prior to graduation and labor market entry. I identify the effects of the closures by comparing classmates from the same vocational tracks and find immediate and sizable negative effects on employment and earnings after graduation. The effects persist for up to 10 years, but are not permanent. Graduates who lose a connection in an industry that is relevant to their specialization in vocational school adjust by finding employment in less-relevant industries.

Essay II (with Lena Hensvik and Oskar Nordström Skans): Using Swedish economy-wide data spanning across two deep recessions, we examine how the role of social contacts in matching labor market entrants to employing firms changes with labor market conditions. We measure social contacts acquired during paid work while in high-school and rely on interacted class-plant fixed-effects models to isolate the effects of interest. One third of post-graduation matches are formed at establishments where youths worked during their studies. Furthermore, graduates are much more likely to match with sites to which coworkers from these jobs have relocated. These patterns are strikingly counter-cyclical, suggesting that social contacts are crucial determinants of matching patterns in bad times.

Essay III: I provide empirical evidence on whether a longer education can causally reduce the reliance on social contacts in the transition from school-to-work as suggested by previous theoretical work. Relying on matched employer-employee data, I exploit a Swedish trial that generated exogenous variation in the length of vocational upper secondary education and analyze how this affected the use of parental job-search contacts. I find a negative and non-trivial impact on the probability of working at the same establishment as a parent during the early career, which is entirely driven by students with high-educated parents. For the group where the use of parental ties is most prevalent, students with low-educated parents, the reliance on parents appears resilient to policy-induced changes in the length of education.

Sidan publicerades 2020-06-08 11:28 av Susanne Sawander


Relaterat

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Lärare viktiga för att barn till migranter lyckas i arbetslivet

Lärare spelar ofta en avgörande roll för att barn till migranter ska lyckas förverkliga sina ambitioner inom utbildning och arbete. Pinar Aslan belyser de positiva faktorer som gör att barn till migranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Tyska Webbkonferens

Välkommen till en webbkonferens för dig som undervisar i tyska! Konferensen innehåller åtta föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

Franska Webbkonferens

Välkommen till webbkonferensen för fransklärare! Du får ta del av åtta föreläsningar på både franska och svenska om aktuell forskning och praktiska exempel, som vi hoppas ska ge fördjupning och inspiration till din undervisning.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.