Dela:

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Fakta
Disputation

2011-06-01

Titel (eng)

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Författare

Elin Olsson

Handledare

Professor Jan.O Jonsson

Opponent

Professor Herman G. van de Werfhorst

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Elin Olsson

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen innehåller tre empiriska studier av svenska barns och ungdomars levnadsvillkor. Det centrala temat i avhandlingen är hur ungas sociala relationer påverkar och påverkas av andra dimensioner av deras välfärd. Studierna ramas in i introduktionskapitlet som även innehåller en internationell jämförelse av ungas sociala relationer. Den första studien analyserar hur ungdomars sociala bakgrund påverkar deras relationer med föräldrar och lärare och om de positiva konsekvenserna av att ha goda relationer är starkare för utsatta ungdomar. Resultaten som baseras på nationellt representativa intervjudata bekräftar att goda relationer främjar ungas skolprestationer och psykologiska välbefinnande och visar att ekonomiskt utsatta ungdomar har svagare relationer med föräldrar och lärare. Resultaten visar även att relationer med lärare är speciellt viktiga för utsatta ungdomar medan goda föräldrarelationer verkar vara lika viktiga för utsatta som för mer privilegierade ungdomar. I den andra studien behandlas den sociala aspekten av konsumtion genom att sambandet mellan ungdomars ekonomiska resurser och deras relationer med jämnåriga undersöks. Analyser gjorda på nationellt representativa intervjudata som innehåller barns egna svar, men även information från föräldrar och offentliga register, visar att ekonomiska resurser, både i termer av hushållets ekonomi och ungdomars egna resurser, är positivt associerade med relationer till jämnåriga. I den tredje studien analyseras huruvida slutbetyget i grundskolan påverkas av könssammansättningen i skolklassen. Analyser baserade på registerdata visar att pojkars betyg i typiska flickämnen påverkas negativt av andelen flickor i klassen. Flickors betyg påverkas negativt av andelen pojkar med högutbildade föräldrar. Resultatet förklaras med att elevernas betyg påverkas negativt av jämförelser med det motsatta könet.

Sidan publicerades 2011-05-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:04 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser