Dela:

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Fakta
Disputation

2011-06-01

Titel (eng)

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Författare

Elin Olsson

Handledare

Professor Jan.O Jonsson

Opponent

Professor Herman G. van de Werfhorst

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Elin Olsson

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen innehåller tre empiriska studier av svenska barns och ungdomars levnadsvillkor. Det centrala temat i avhandlingen är hur ungas sociala relationer påverkar och påverkas av andra dimensioner av deras välfärd. Studierna ramas in i introduktionskapitlet som även innehåller en internationell jämförelse av ungas sociala relationer. Den första studien analyserar hur ungdomars sociala bakgrund påverkar deras relationer med föräldrar och lärare och om de positiva konsekvenserna av att ha goda relationer är starkare för utsatta ungdomar. Resultaten som baseras på nationellt representativa intervjudata bekräftar att goda relationer främjar ungas skolprestationer och psykologiska välbefinnande och visar att ekonomiskt utsatta ungdomar har svagare relationer med föräldrar och lärare. Resultaten visar även att relationer med lärare är speciellt viktiga för utsatta ungdomar medan goda föräldrarelationer verkar vara lika viktiga för utsatta som för mer privilegierade ungdomar. I den andra studien behandlas den sociala aspekten av konsumtion genom att sambandet mellan ungdomars ekonomiska resurser och deras relationer med jämnåriga undersöks. Analyser gjorda på nationellt representativa intervjudata som innehåller barns egna svar, men även information från föräldrar och offentliga register, visar att ekonomiska resurser, både i termer av hushållets ekonomi och ungdomars egna resurser, är positivt associerade med relationer till jämnåriga. I den tredje studien analyseras huruvida slutbetyget i grundskolan påverkas av könssammansättningen i skolklassen. Analyser baserade på registerdata visar att pojkars betyg i typiska flickämnen påverkas negativt av andelen flickor i klassen. Flickors betyg påverkas negativt av andelen pojkar med högutbildade föräldrar. Resultatet förklaras med att elevernas betyg påverkas negativt av jämförelser med det motsatta könet.

Sidan publicerades 2011-05-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:04 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser