Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

Fakta
Disputation

2008-06-05

Titel (sv)

Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

Författare

Linda Kahlin

Opponent

Professor Lars Fant, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linda Kahlin

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur kön, etnicitet och generationstillhörighet konstitueras i interaktion. Huvudmaterialet utgörs av sju videoinspelade flerpartssamtal mellan gymnasieungdomar (age 16-19). Som eliciterande material fungerar några scener ur filmen Jalla! Jalla.

Ett viktigt teoretiskt begrepp är intersektionalitet det vill säga samspelet mellan de olika sociala kategoriseringarna. Analysredskapen är framförallt hämtade från conversation analysis och discursive psychology. Jag använder ett dynamiskt identitetsbegrepp och analyserar de identiteter som deltagarna själva gör relevanta under samtalens gång.

Med hjälp av membership categorization analysis undersöks hur sociala kategorier förhandlas och används i etablerandet av identitet. I analyserna visar jag hur sociala kategorier närmare bestämt används för att konstituera identiteter genom att deltagarna skapar kontraster mellan den egna gruppen vi och dom (andra). Analyserna visar vidare hur kategoribundna attribut används för att för att konstituera sociala kategoriseringar. Jag visar också hur ungdomarna använder mer specifika interaktionella resurser, t.ex. active voicing och extreme case formulations, för att etablera eller förhandla om sociala kategoriseringar. En analys visar på interaktionella strategier och redskap som används för att göra motstånd. Motståndet kan dels syfta till att undvika att tillskrivas medlemskap i en viss kategori, dels bestå av olika sätt att omförhandla innebörden av att tillhöra en viss kategori. Därmed nyanseras generaliserande föreställningar om sociala grupper och ungdomarna undviker att kategoriseras som passiva offer för kulturella föreställningar.

I en analys undersöks hur kön, etnicitet och generation konstitueras genom berättande. Jag analyserar tre olika typer av narrativer, prototypiska, hypotetiska och generiska. Jag visar hur de olika typerna av narrativerna dels fungerar återskapande genom att gestalta typiska medlemmar av en social kategori, dels fungerar som nyanserande motexempel.

Sammanfattningsvis visar jag hur de olika språkliga resurserna ovan framförallt används för tre olika typer av diskursivt arbete under gruppsamtalen. För det första argumenterar ungdomarna för att de är unika och självständiga och därmed oberoende av kulturella förväntningar. För det andra positionerar de sig i relation till kategorierna genom att de iscensätter sig som vanliga på olika sätt. För det tredje etablerar ungdomarna en positiv självbild genom att nyansera eller omförhandla de icke önskvärda föreställningar som förknippas med kategorierna.

I avhandlingen betonas också hur självbilder och identiteter förhandlas och relevantgörs i ett socialt sammanhang. Resultaten visar hur kategoriseringar dels har situationell relevans och förhandlas lokalt, dels leder till normativa förväntningar på hur medlemmar av sociala grupper bör bete sig. I samtalen nyanseras och omförhandlas dessa normativa förväntningar på olika sätt och möjliggör i förlängningen nya sätt att tänka och vara.

Sidan publicerades 2008-05-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 16:11 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer