SOUND READING: Exploring and conceptualising audiobook practices among young adults

Elsa Tattersall Wallin har forskat om ljudböcker och läspraktiker bland unga vuxna.

Fakta
Disputation

2022-03-25

Titel (eng)

SOUND READING: Exploring and conceptualising audiobook practices among young adults

Författare

Elsa Tattersall Wallin

Handledare

Anna Lundh, Högskolan i Borås Jan Nolin, Högskolan i Borås David Gunnarsson Lorentzen, Högskolan i Borås,

Opponent

Professor Terje Colbjørnsen, Oslo Metropolitan University

Lärosäte

Högskolan i Borås

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Audiobooks and subscription services are becoming increasingly popular in Sweden as well as many other parts of the world. This compilation thesis develops knowledge and conceptualisations of audiobook reading practices in the context of subscription services and apps. This is carried out by exploring audiobook use among young people, with a particular emphasis on the temporal and spatial aspects of the practices and the tools used. The context of the thesis is Sweden, with subscription services and users in the country. The thesis takes an explorative approach, where several theories and research methods are operationalised in four different articles. Schatzki’s practice theory forms a foundation for the thesis, with the theory of timespace applied to consider temporal and spatial aspects of activities. Furthermore, the theories of remediation and affordances have been included to examine the digital technology related to contemporary audiobooks. Different aspects of audiobook practices have been explored; firstly, with temporal transaction logs collected from a subscription service. Secondly, semistructured interviews with ten young audiobook users, and thirdly, an app feature analysis focusing on the player function in three audiobook apps. As such, the approaches are both qualitative and quantitative, and digital methods are employed together with more traditional research methods in virtual forms.

The transaction log study reveals that the average subscription-service user listens to audiobooks for a considerable amount of time every day. There also appears to be a correlation between audiobook listening and the work or school day, with more audiobook use carried out during daytime on weekdays, but also at bedtime. The analysis of the interview study highlights that audiobook reading practices have become part of users’ everyday routines, and listening is closely interwoven with other daily activities. For young people, audiobooks are combined with commutes, schoolwork, chores, exercise and leisure activities. Listening has become routine for specific purposes, such as improving the enjoyment of another task, increasing reading time or supporting the user’s wellbeing. Audiobook apps play a significant role in contemporary audiobook practices. The app feature analysis explores features in the player function of three subscription service apps and has found that some features make certain reading practices easier, while others create hindrances for users. Some app features are used for adjusting time, such as changing the speed of the book, setting a sleep timer or rewinding the audiobook when the user has lost focus. Moreover, some users alternate between the printed and audio version of a book title, and when possible, then use a feature for selecting the track to switch between formats. Finally, the thesis also contributes by developing and clarifying concepts relating to audiobooks, subscription services and reading. For example, the concepts of reading by listening, mobile reading and stationary reading are introduced here to highlight the specificity of different reading practices. Furthermore, the business models of subscription services have been conceptualised as following either a library model or bookshop model. Research on digital and subscription- based audiobooks is still in its initial stages. An ambition with this PhD thesis is to contribute with new knowledge and lay some conceptual groundwork relating to this topic.

Sidan publicerades 2022-08-22 11:29 av Susanne Sawander


Relaterat

Viktigt att tidigt identifiera och stötta elever med lässvårigheter

Elever som har lässvårigheter måste fångas upp tidigt och få stöd, menar forskaren Birgitta Herkner. När hon gjorde uppföljande tester på pojkar i årskurs 9 visade det sig att de fortfarande hade exakt samma lässvårigheter som i årskurs 3.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Bild för grundskolan

Välkommen till Skolportens konferens om bildundervisning i grundskolan. Aktuell forskning ger dig ämnesfördjupning och inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm 10–11 nov eller via webbkonferensen 16 nov–2 dec. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 10 oktober!

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

Grundtanken med Mikael Segolssons avhandling "Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bild" är att med utgångspunkt i bildningsbegreppet och med hermeneutikens tolkning och dialogbegrepp analysera ett lärande för genuin kunskap, vilket innebär kunskap för förståelse och att den måste bli förkroppsligad; en del i ens person.

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder.

Det övergripande syftet medLena Jönssons avhandling "Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder." är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter.

Bisatser i böcker och huvuden. Om begreppsföreställningarnas betydelse för förvärvandet av främmande språk)

Måste man veta vad som kännetecknar en tysk bisats för att kunna producera en sådan? Det är huvudfrågan i språkläraren Ingela Valfridssons avhandling "Nebensätze in Büchern und Köpfen" eller på svenska "Bisatser i böcker och huvuden".

Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.

Med avhandlingen "Att erövra litteracitet" vill Elisabeth Björklund vinna kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan.

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

I avhandlingen "Laddade bilder" undersöker Lisa Öhman-Gullberg hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang.

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

I "Sfärernas symfoni i förändring? " har Christel Persson undersökt hur elever i de lägre skolåren använder sig av miljöbegrepp och samband inom miljöområdet, men även hur de argumenterar beträffande möjligheter och hinder för en hållbar utveckling.

Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling

Vad är bildens funktion i läs- och skrivlärande och undervisning? Behövs bilder och om så, till vad, och varför? Det är frågor som Carin Jonsson undersöker i avhandlingen "Läsningens och skrivandets bilder".

Allt har förändrats och allt är sig likt: En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

Det är titeln på Maria Bjerneby Hälls avhandling, där hon analyserar argument för matematik i grundskolan, både i styrdokumenten och från undervisande lärare. Studien undersöker bland annat lärarnas beskrivning av skolmatematikens villkor.

Att se varandra i handling: En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

Hur ser kommunikationen ut för lärare och fänrikar när man är ny på en arbetsplats och oerfaren i sin yrkesroll? Göran Franssons avhandling visar att lärarnas meningserbjudanden och regler var mer mångtydiga till sin karaktär än officerarnas.

Ett frö för lärande: en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi

Jag hoppas min forskning kan slå hål på myten att barn inte förstår naturkunskap, säger Anna Vikström, författare till avhandlingen "Ett frö för lärande  en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi."

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser