Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Spänningen mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

Publicerad:2009-10-06
Uppdaterad:2012-03-29

Det övergripande syftet med Joakim Isakssons avhandling Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd är att analysera spänningen mellan normalitet och avvikelse som manifesteras i skolans arbetssätt för elever med särskilda utbildningsbehov.

Författare

Joakim Isaksson

Handledare

Professor Rafael Lindqvist, Göteborgs universitet och professor Erik Bergström, Umeå universitet

Opponent

Professor Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo

Disputerat vid

UmU – Umeå universitet

Disputationsdag

2009-10-23

Titel (se)

Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

Institution

Institutionen för socialt arbete

Abstract in English

In Sweden, an increasing number of pupils are defined as having some form of difficulties in school. In order to receive special support measures in school, these difficulties must have been subject to a pedagogical examination that state that the pupil is in need of special support measures. This work of identifying and defining difficulties implies that questions about normality and deviance inevitably come into play in school. There has been an increasing demand in school politics to identify these difficulties as early as possible, and this demand has placed further pressure on school personnel in this issue. Furthermore, the personnel s perspective on the difficulties is also important, i.e., in terms of their origin, because this has importance for the design and content of the special support measures.The overall aim of this thesis is to analyse the tension between normality and deviance that is manifested in the school s work procedures for pupils with special educational needs. Related to the overall aim, four overarching research questions are addressed. How have pupils with special educational needs and special education been articulated in national policy documents during recent decades? What perspective on school difficulties are being portrayed in schools individual educational plans for pupils with special educational needs? How do school personnel identify and differentiate pupils with special educational needs from normal pupils? How do pupils with special educational needs and their parents experience the special support measures that they receive in school and what seems to be the main concern of such support measures?The thesis consists of four studies that are based on different empirical materials such as policy documents, individual educational plans (IEPs) and qualitative interviews with school personnel, pupils and parents. The methods that are used for analysing the material are policy analysis, content analysis and grounded theory.The results show that the target group for special support measures has been ascribed with different meanings (over time) in policy documents, something that has affected the recommendations of the support measures and the choice of actors who are assigned to provide such support. Furthermore, the IEPs, as well as the interviews, reveal that an individual perspective on school difficulties seems to be deeply rooted in school. The identification process of special educational needs followed three models: a pedagogical model, a social model, and a medical/health model. However, the process of sorting out and defining these pupils invoked ambivalent feelings in the school personnel and the school class usually became the frame of reference for normal or deviant behaviour. Finally, the pupils and parent main concern of special support measures in school were described as a struggle for recognition and inclusion. The results are discussed with theoretical perspectives on school difficulties and special education. In the concluding discussion, it is argued that pupils with special educational needs have to balance between normality and deviance in school, but also between a pedagogical and a medical discourse by means of having a medical diagnosis in school.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev