Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Special education in Swedish upper secondary schools. Resources, ability grouping and organisation

Publicerad:2015-05-18
Uppdaterad:2015-08-28

Huvudmannaskapet har visat sig ha stor betydelse för tillgången och tillgängligheten av specialpedagogiska resurser. Fristående skolor som
grupp har betydligt lägre tillgänglighet per elev, även kontrollerat för andra faktorer såsom meritvärde och föräldrars utbildningsnivå, visar Joacim Rambergs avhandling.

Författare

Joacim Ramberg

Handledare

Professor Mara Westling-Allodi, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Professor em. Rolf Helldin, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Opponent

Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Högskolan i Lillehammer

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2015-05-29

Titel (eng)

Special education in Swedish upper secondary schools. Resources, ability grouping and organisation

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Abstrakt

Ur den svenska sammanfattningen:

Denna avhandling syftar till att undersöka några aspekter av specialpedagogiska verksamheter på de svenska gymnasieskolorna. Mer specifikt undersöks förekomsten av och tillgängligheten till de specialpedagogiska resurserna (utbildade specialpedagoger och speciallärare), förekomsten av nivågruppering och organisation av specialpedagogiskt stöd. Dessa aspekter presenteras i tre artiklar och kappan syftar vidare till att diskutera hur dessa empiriska resultat kan förstås utifrån demokratiska utbildningsteorier och teoribildning kring social rättvisa. Avhandlingen bidrar även med förslag till möjliga handlingsinriktningar mot en skola där gemenskap och delaktighet kan bli mer autentiskt.

Special education in Swedish upper secondary schools. Resources, ability grouping and organisation

This dissertation aims to examine some aspects of special education in Swedish upper secondary schools. The availability of special education resources, the occurrence of ability grouping and the organisational modalities of special education support are investigated. The further aim of the thesis is to discuss how these phenomena can be understood on the basis of democratic educational theories and theories of social educational justice.

 

The study describes how special education support was organised in 764 upper secondary schools in Sweden in the academic school year 2010/2011, with a response rate of 80.4% (n=764). The design of the study is a cross-sectional total population survey, where data have been collected by way of questionnaires and supplemented with public statistics.

The results of the study show that about 37.5% of upper secondary schools lack special education resources in terms of special educators or special education teachers. Special education support is not provided in 68% of the independent schools compared with 10% of the public schools. This uneven balance between public and independent schools can be interpreted to be a threat to an equivalent and democratic school, since students in need of special support do not have the same opportunities to receive such support in all schools. Furthermore, schools with a higher average parental educational background have shown higher availability of special education resources. It seems that students with parents who have higher educational backgrounds have to a greater extent access to special education resources.

Ability grouping is used in about 43% of the schools. It is most commonly used within foundation subjects, particularly in Mathematics. The schools that use ability grouping to a very large extent have lower and more varied merit rating values and greater availability of special education resources.

Special education support is primarily provided outside the students’ regular teaching groups. This is also the case with support provided by other school staff: indeed, 87% of the schools report that the majority of special education support is provided outside the students’ regular teaching groups. This can be understood as a way to organise special support in which heterogeneity and pluralism are not considered important. Based on democratic theories, the support provided outside the regular teaching group might be a risk to the creation of a democratic school where all students are given opportunities to meet and interact.

Overall, the results from this thesis show that special education resources are unevenly distributed among independent and public schools; that 43% of the schools use ability grouping; and that special support is primarily provided outside the students’ regular teaching groups.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev