Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Spontaneous online tutoring: Students’ support of their own and other students’ process of inquiry in online text-based tutoring

Publicerad:2023-04-17

Malin Jansson har i sin avhandling utforskat hur elever och studenter stödjer sitt eget och andras lärande vid textbaserad handledning via internet.

Författare

Malin Jansson

Handledare

Professor Stefan Hrastinski, KTH Stefan Stenbom, KTH Fredrik Enoksson, KTH

Opponent

Professor Jennifer Richardson, Purdue University, USA

Disputerat vid

Kungliga tekniska tögskolan, KTH

Disputationsdag

2023-04-24

Titel (eng)

Spontaneous online tutoring: Students’ support of their own and other students’ process of inquiry in online text-based tutoring

Abstrakt

Användning av digital teknik har bidragit till att utbildning blivit alltmer tillgängligt. Digital utbildning har ökat förväntan på elever och studenter att vara självreglerande och ta ett större ansvar för sitt lärande. Forskning har också visat att elever och studenter kan gynnas av att lära tillsammans med andra. Syftet med den här avhandlingen är att utforska hur elever och studenter stödjer sitt eget och andras lärande vid textbaserad handledning via internet. För att analysera konversationerna utvecklades ett kodningsschema för analys av handledning via internet baserat på ramverket ”Relationship of Inquiry”, som är en anpassning av det teoretiska ramverket ”Community of Inquiry”.

Avhandlingen inkluderar fyra artiklar. Den första artikeln fokuserar på utvecklandet av kodningsschemat för ”Relationship of Inquiry”, som senare används i två av de kommande artiklarna. I den andra artikeln vidareutvecklas kodningsschemat för att inkludera elevers uttryck av ”Teaching presence”, samt hur dessa uttryck är relaterade till hur elever stödjer sig själva och andra elever vid problemlösning. Den tredje artikeln fokuserar än mer på hur studenter stödjer sitt eget och andra studenters problemlösning vid textbaserad handledning via internet, där deras meddelanden analyserades med det uppdaterade kodningsschemat. Den fjärde artikeln använder i stället en induktiv ansats. Tematisk analys används för att analysera hur studenter tar ansvar för sin egen och andra studenters problemlösning.

Resultaten visar att elever och studenter spontant tar sig an rollen som handledare. I deras meddelanden där de beskriver vilket problem de har och vad de redan testat eller svarar på andra frågor och bidrar med förslag, uppvisar elever och studenter att de stödjer både sitt egna och andras lärande. Detta demonstrerar att elever och studenter genom att ta ansvar för lärandet i handlarsessionerna kan uppnå metakognitiv utveckling genom själv- och samreglering. Vidare pekar resultaten på att ett kodningsschema med fasta kategorier inte alltid fångar alla delar av den interaktion som sker vid textbaserad handledning via internet. Den tematiska analysen visar att studenter fokuserar på olika aspekter och nivåer av förståelse och lärande medan de stödjer problemlösningen. Avslutningsvis ger denna avhandling råd om hur handledning via internet kan genomföras för att skapa möjlighet för studenter att ta ansvar för sitt eget lärande och uppmuntra studenter att hjälpa varandra.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev