Hoppa till sidinnehåll
Litteracitet

Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola

Publicerad:2006-05-05
Uppdaterad:2012-05-03

År 2003 hade 14,5 % av de elever som gick ut grundskolan någon form av utländsk bakgrund. Frågor kring språk och lärande är därför centrala för den svenska skolan. Lingvisten Inger Gröning har forskat om språkfrågor, interaktionsprocesser och elevers lärande. Hon förvånades över hur engagerade eleverna var när det gällde språklig problemlösning: i smågruppaktiviteterna övergav de inte ett språkligt problem förrän de hade hittat någon slags gemensam förståelse i gruppen.

Författare

Inger Gröning

Handledare

Mats Thelander, Monica Axelsson och Anna Lindström.

Opponent

Professor Inger Lindberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2006-05-16

Titel (se)

Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola

Titel (eng)

Language, interaction and learning in diverse schools

Institution

Institutionen för nordiska språk

Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola

I avhandlingen ingår:
Ramberättelsen: Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola (Digitala skrifter från Nordiska språk 1.)
Studie 1: Elevsamarbete i klasser med språklig och kulturell mångfald (Planering och uppföljning. Rapport 2001:1.)
Studie 2: Tvåspråkighet och andraspråksinlärning i grundskolans flerspråkiga klassrum (Rapporter från Institutionen för lärarutbildning 2003:1.)
Studie 3: Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser(FUMS, Rapport nr 218; Svenska i utveckling nr 22.)

Language, interaction and learning in diverse schools

This thesis consists of an introductory summary and three studies focusing language, interaction, and learning in multilingual schools. The overall aim of the thesis is to contribute to the understanding of student learning in diverse schools.

The first study of the thesis examines the field of cooperative learning with the aim of summarizing, in an overview, research that addresses small group activities in heterogeneous classrooms. The overview indicates that this research is dominated by input-output studies. Process-oriented studies of student interaction constitute a smaller part of research within this field.

The two subsequent studies were carried out in three multilingual middle school classes in Sweden. The second study concentrates mainly on the second language learners of these classes with the aim of describing language and learning conditions in actual classrooms. A main finding of the study is that second language students fell behind their monolingual Swedish speaking peers in social studies and in other subjects across the curriculum. The study also shows that students form separate groups of Swedes and immigrants inside as well as outside the classroom.

The third study investigates small group activities in the above mentioned classes. The aim of the study is to gain insight into students joint problem-solving processes and thereby provide a broader understanding of learning as socially and interactionally constituted. The data consists of video recordings of small group conversations from which language-related episodes were identified, transcribed and studied applying conversation analysis methods. The findings show that the students are able to scaffold each other effectively in co-constructing linguistic knowledge through social interaction. At the same time, negotiations of power and status are included in their problem-solving processes.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev