Språkliga redskap – språklig beredskap – En praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning

Maria Rubin vill med sin forskning visa på möjligheter och hinder avseende gymnasieelevers ämnesspråkliga deltagande i undervisningen.

Fakta
Disputation

2019-06-05

Titel (sv)

Språkliga redskap – språklig beredskap – En praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning

Författare

Maria Rubin

Handledare

Professor Jonas Aspelin, Malmö universitet Professor Maaike Hajer, Malmö universitet

Opponent

Professor Åsa Wedin, Högskolan Dalarna

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Maria Rubin

Abstract in English:

The aim of the study is to shed light on opportunities and constraints regarding the pupils´ participation in subject-specific discourse in the classroom. The thesis has its point of departure in two areas of research, namely research on inclusion and research on content teaching in multilingual classes and, in particular, content based approaches for second language learners. These converge in common issues concerning where and how pupils are provided with the prerequisites for participation in regular instruction. The objective of the study is also to discuss the prerequisites of an inclusive instruction in terms of inclusive didactic building blocks. The teaching context is that of the shared programme subject, Medicine, in the vocational upper secondary school Health and Social Care Programme. By way of various actions the instruction evolves in the direction of language oriented content teaching and language oriented learning activities are conducted. Research endorses educational methods, and the pivotal role of teachers in these methods, that support pupils´ linguistic and cognitive development through an explicit focus on academic language proficiency. The theoretical framework is rooted in socio-cultural perspectives on language, second language development and learning. The study is designed as a practice-based action research study where the researcher collaborates with three teachers who are motivated to develop their language oriented content teaching. The action research project aims to support the participants in their joint formulation and reflection on development needs in their own practices and is directed both towards the professional development of the teachers and the development of their practices.

The results from the exploratory phase answer the question about what it is that characterises the teachers´ typical learning activities in the classroom, as well as the opportunities and constraints that exist for the students’ participation in subject-specific discourse. Typical learning activities are characterised by the striving of the teachers’ to support the pupils’ understanding of the subject-specific language. Opportunity arises for the pupils to participate in subject-specific discourse given that the teacher and pupils ascribe the same signification to the words. The pupils’ associations and the lack of contextualisation in the content classroom threaten to constrain the pupils´ participation. The pupils’ participation is constrained when the pupils lack strategies and understanding of the content of the text. The results from the second phase answer the question about the opportunities and challenges that emerge for the pupils’ participation in subject-specific discourse when the learning activities in the classroom become language oriented. The actions are planned and carried out on the basis of the development needs defined by the teacher in her practice. Four language oriented learning activities are organised for whole classes and smaller groups alike. During the first two language oriented learning activities new opportunities emerge for the pupils to participate in subject-specific discourse when the teacher asks them to first repeat a statement so as to then write a joint formulation thus providing an opportunity for a joint construction zone. During the third and the fourth actions, opportunities are created for the pupils to participate in subject-specific discourse with the whole class after the pupils have named separate words, and the teacher opens up for continued discussion. Through the language oriented content teaching, the focus is directed to the functional side of language. The results show that it is very demanding for individual teachers to test and change their teaching practices, and reveal constraints regarding framework factors and organisational issues. Moreover, the results reveal the importance of opportunities for teachers to reflect upon, and to question their practice, and to assume an investigatory approach so as to increase their knowledge and further integrate language oriented content teaching. Finally, in the thesis, a re-analysis is conducted in the light of Marianis’ model of High challenge High support. The results point to an expectation that the pupil already possesses sufficient familiarity with different tools to be able to participate unaided. Furthermore, the pupils’ participation in subject-specific discourse is constrained when pupils and teachers assign different meanings to words. In spite of the teacher’s planning and macro-scaffolding, the teacher also needs to improvise in the moment and support pupils by micro-scaffolding. The re-analysis shows how complicated it is for the teacher, in spite of the language orientation, to both support and challenge different pupils and to bring about a movement between different levels of challenge and support. During the action research process the teacher becomes steadily more aware of pupils in need of various forms of support and challenge, at the same time as the dilemma arises as to whom the teacher should prioritize and plan for. The complexity can be understood on the basis of what Biesta calls Internal Exclusion, that is, that students can participate without having access to the subject content. In this complexity, second language didactics, inclusion and special needs education all converge in a constant process of meeting pupils´ needs, needs that arise through diversity in the classroom.

A prerequisite for an inclusive teaching of school subjects is that the teacher understands the individual differences within the subject-specific teaching. Finally, the discussion reflects on how inclusive building blocks can support teachers’ striving towards an inclusive working practice in which they promote secure forms of collaboration, support a developing autonomy, respond to, and make visible, the pupil’s (pre)understanding in the moment, support the creation of the pupils’ social relationships plan for an ongoing movement between support and challenge, plan for the diversity of the students and for students with difficulties, plan for pupils’ active participation in subject-specific discourse, and promote peer support to meet diversity. A general result from the study illustrates that qualitative aspects of pupils’ participation are pivotal for inclusive education.

Sidan publicerades 2019-06-14 09:51 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport har två delar vilka båda syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. Den första delen ger en överblick av den forskning som finns på området. Den andra delen är en praktisk vägledning som visar vilka moment som bör ingå i en utredning och hur de kan utformas. (pdf)

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?

Ny forskningsöversikt om orsaker till skolfrånvaro

Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro? En ny rapport från Ifous och Region Stockholm ger en sammanställning av relevant forskning inom området samt konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

Poddagogen #5: Thérèse Halvarson Britton om studiebesök i religionsundervisningen

I nya avsnittet av Poddagogen möter vi Thérèse Halvarson Britton som berättar om studiebesökens roll i religionsundervisningen. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Inkluderande lärmiljöer – Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt samhälle

Hur ser en lärmiljö som är inkluderande ut och vad menas egentligen med inkludering? Ja det är frågor som 250 lärare och skolledare har arbetat med under tre års tid tillsammans med forskare från Högskolan i Borås. I den här rapporten presenteras de slutliga och fördjupade forskningsresultaten. (pdf)