Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Vilka elever väljer att investera i språkstudier sett till deras kön, sociala ursprung, nationella bakgrund och studieframgång? Det är en av frågorna som Josefine Krigh undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2019-11-29

Titel (sv)

Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Författare

Josefine Krigh

Handledare

Docent Ida Lidegran, Uppsala universitet Docent Ylva Bergström, Uppsala universitet Emil Bertilsson, Uppsala universitet

Opponent

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Josefine Krigh

Abstract in English:

This investigation has sought to understand and explain the investments made by compulsory school pupils and their families’ stances towards the study of modern foreign languages (English not included). Which pupils (with regard to gender, social and national background and grade point average) chose to invest in the study of modern foreign languages? What strategies pertaining to the study of modern foreign languages did families from different backgrounds develop and how can these differences be understood? The conceptual tools, capital and strategy, developed by Pierre Bourdieu were used. The analysis utilizes national register data as well as questionnaires and family interviews conducted in Uppsala and Southern Dalarna. Analysis of register data identifies language study as a socially differentiated practice, especially with regard to which pupils attained a final grade. Most pupils began studying a modern foreign language.  Predominantly children from upper middle class families, particularly daughters, persisted and achieved the highest grades. Lower middle class and working class children had higher deselection rates and lower grades – especially sons. The gap between daughters and sons was most prevalent within the working class, and less so for the well-educated upper middle class. Resource-rich families resembled one another across the two regions, barring grade point average, which was higher among Uppsala pupils.

The geometric data analysis generated a space of resource-rich families’ stances on modern foreign languages and language teaching. In Uppsala, well-educated families and families with plenty of transnational capital held positive views towards modern foreign languages and language teaching’s cultural and formalistic aspects, yet they held negative views towards grades and grading. The opposite was true for families with lesser amounts of educational capital. In Southern Dalarna, well-educated families valued modern foreign languages as useful whilst families with lesser educational capital emphasised English as the most important language. The more the families had invested in education, the more positive they were towards cultural and formalistic aspects of language teaching. Grades did not hold the same value for Southern Dalarna families. Language study is both a national and a transnational investment that reinforces other types of capital: cultural, educational and transnational.

 

Sidan publicerades 2019-11-11 11:38 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-09 15:26 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer