Stability and Change Policy, options, and choice in Swedish upper secondary education

Johanna Mellén har undersökt hur reformer av gymnasieskolans programorganisation har påverkat ungdomars val i ett allt mer marknadsanpassat skolsystem.

Fakta
Disputation

2021-03-31

Titel (eng)

Stability and Change Policy, options, and choice in Swedish upper secondary education

Författare

Johanna Mellén

Handledare

Professor Petra Angervall, Högskolan i Borås, Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Jón Torfi Jónasson, University of Iceland

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Johanna Mellén

Abstract in English:

The key role Swedish upper secondary education plays in differentiating between higher education and labour market sectors has been discussed from an equality perspective over the last 60 years. Despite political incentives to reduce social biases students’ programme choices, research shows a persistent impact of both home environment and gender. This thesis is part of a long tradition of policy informing, large-scale, recruitment research. It contributes to this tradition by viewing student recruitment in the light of freedom of choice and marketization. Assuming that student recruitment patterns, educational policy, options and choice affect each other in a complex process, it also provides a possible framework for a deepened understanding of student recruitment. The thesis presents results from four separate studies exploring how upper secondary programmes are shaped in national policy documents and how students with different social backgrounds respond to the implemented options. These studies explore policy documents from 1963 to 2008 as well as Swedish national registry data for upper secondary enrolment from 1990 to 2015. The results show that students’ programme choices are deeply stratified along similar lines in all cohorts, but also highlight alternative patterns that emerge in relation to organisational and societal shifts. In general, students from academic homes are continuously overrepresented in academic preparatory programmes and the distribution of students over different programmes is deeply gendered. Moreover, the changes that do occur appear to enforce rather than to counter recruitment biases. The findings also suggest that previous, policy informing, student recruitment research has not only had an evaluating function, but has also contributed to shaping upper secondary programmes. The analytical divides that emerge in policy papers (academic/vocational and science/social) are here shown to shape programmes that are entangled in prevailing power relations and to circumscribe students’ possibilities to choose. In addition, it is shown that the aggregations of data that previous research used as representations of these divides risk hiding other differentiating processes that potentially affect young peoples’ opportunities in life. Consequently, this thesis argues that social biases can be discerned and challenged by continuously revisiting the constructs that shape the understandings of what upper secondary education is – and can be.

Sidan publicerades 2021-03-30 09:03 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-05-20 13:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en avhandling i svenska som andraspråk.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek. Hon berättar om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.(webb-tv)

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.