Stability and Change Policy, options, and choice in Swedish upper secondary education

Johanna Mellén har undersökt hur reformer av gymnasieskolans programorganisation har påverkat ungdomars val i ett allt mer marknadsanpassat skolsystem.

Fakta
Disputation

2021-03-31

Titel (eng)

Stability and Change Policy, options, and choice in Swedish upper secondary education

Författare

Johanna Mellén

Handledare

Professor Petra Angervall, Högskolan i Borås, Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Jón Torfi Jónasson, University of Iceland

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Johanna Mellén

Abstract in English:

The key role Swedish upper secondary education plays in differentiating between higher education and labour market sectors has been discussed from an equality perspective over the last 60 years. Despite political incentives to reduce social biases students’ programme choices, research shows a persistent impact of both home environment and gender. This thesis is part of a long tradition of policy informing, large-scale, recruitment research. It contributes to this tradition by viewing student recruitment in the light of freedom of choice and marketization. Assuming that student recruitment patterns, educational policy, options and choice affect each other in a complex process, it also provides a possible framework for a deepened understanding of student recruitment. The thesis presents results from four separate studies exploring how upper secondary programmes are shaped in national policy documents and how students with different social backgrounds respond to the implemented options. These studies explore policy documents from 1963 to 2008 as well as Swedish national registry data for upper secondary enrolment from 1990 to 2015. The results show that students’ programme choices are deeply stratified along similar lines in all cohorts, but also highlight alternative patterns that emerge in relation to organisational and societal shifts. In general, students from academic homes are continuously overrepresented in academic preparatory programmes and the distribution of students over different programmes is deeply gendered. Moreover, the changes that do occur appear to enforce rather than to counter recruitment biases. The findings also suggest that previous, policy informing, student recruitment research has not only had an evaluating function, but has also contributed to shaping upper secondary programmes. The analytical divides that emerge in policy papers (academic/vocational and science/social) are here shown to shape programmes that are entangled in prevailing power relations and to circumscribe students’ possibilities to choose. In addition, it is shown that the aggregations of data that previous research used as representations of these divides risk hiding other differentiating processes that potentially affect young peoples’ opportunities in life. Consequently, this thesis argues that social biases can be discerned and challenged by continuously revisiting the constructs that shape the understandings of what upper secondary education is – and can be.

Sidan publicerades 2021-03-30 09:03 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-05-20 13:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.