Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context

Eva Berggren visar i sin avhandling att entreprenörskapsutbildning bidrar till samhället på flera olika sätt. Studenterna får inblick i hur det är att starta företag, och när de gör det sprids forskningsbaserad kunskap utanför akademin.  

Fakta
Disputation

2021-05-12

Titel (eng)

Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context

Författare

Eva Berggren

Handledare

Professor Jeaneth Johansson, Högskolan i Halmstad Professor Diamanto Politis, Lunds universitet

Opponent

Professor Einar Rasmussen, Nord University Business School

Lärosäte

Högskolan i Halmstad

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The ongoing discussion about academic research not being sufficiently commercialized has overlooked the individual actors in the university context, not least students as potential entrepreneurs. The purpose of this thesis is to enhance our understanding of student entrepreneurs by exploring how entrepreneurship education and key actors in the university context facilitate the formation of student start-ups. Two overall research questions are in focus; i) How does entrepreneurship education at university facilitate start-up formation among students? ii) How and why do key actors in the university context facilitate the formation of student start-ups? These questions are answered by three sub-studies, presented in the five published and appended papers. The data were collected through postal questionnaires as well as interviews in the context of three universities, namely Halmstad University, Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg.

This thesis makes several contributions. Firstly, it shows that entrepreneurship education at university facilitates start-ups by enabling knowledge spillovers from research to students willing to take on the entrepreneurial role, the so-called missing link in academic entrepreneurship. Secondly, it also demonstrates that entrepreneurship education contributes to the development of long-term entrepreneurial capital, which facilitates future start-ups. Thirdly, entrepreneurship education facilitates start-ups by connecting key actors with different roles; students were found to be present, prepared and persistent entrepreneurs, alumni to be resource-providers and role models, while researchers became enablers with a need for utilization of their research. The revealed reasons for these interconnected key actors to enable student start-ups were; i) students are looking for a career, have start-ups skills from entrepreneurship education and access to role-models and business opportunities in the university context; ii) alumni are anxious to pass on their business experience and maintain the mutually beneficial ties to the university; iii) researchers are reluctant to change their established career but with a strong need for utilization of their research enables students to make commercial use of it.

Sidan publicerades 2021-05-19 08:25 av Susanne Sawander


Relaterat

Indisk skola ger annan syn på sekulär religionsundervisning

Vad kan religionsundervisningen i svensk skola lära sig av hur den indiska skolan hanterar religion? Kristian Niemi hoppas att hans forskning kan bidra till reflektioner om vad sekulär undervisning kan betyda – respekt eller avstånd?

Ny metod kan förbättra studenters resultat i uppsatsskrivande

Med hjälp av en så kallad learning analytics-teknik går det att förutse vilka studenter som sannolikt får problem med att bli klar med sin uppsats. Det visar Ken Larsson som forskat om vilka faktorer som ligger bakom ofullständiga högskoleuppsatser.

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Syftet med Mikael Londos avhandling "Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid" är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

Att idrotta i en förening har ingen större betydelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det visar Stefan Wagnsson i avhandlingen "Föreningsidrott som socialisationsmiljö - en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Idrott  och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

Utgångspunkten för Lena Larssons avhandling, Idrott och helst lite mer idrott, är kritiken att idrottslärarutbildningen har lite kontakt med vetenskap, att den har svårt att utmana traditionella könsmönster, och att studenternas erfarenheter av sina idrottsaktiviteter är viktigare än utbildningsprogrammet för vilken kunskap som anses värdefull.

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Unikt samarbete ger Sveriges första professur i sakprosa

Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet. Det sker genom ett samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.