2007-04-24 00:00  4282 Dela:

Students participation in the realization of school science activities

Skolans undervisning ska bygga på elevernas tidigare erfarenhet och intressen, samtidigt som lärarna måste ta hänsyn till skolämnet, kursplanen och skolans traditioner i sin undervisning. Det är i det spänningsfältet som Mattias Lundins avhandling tar sin början, där han studerar hur lärare och elever kan arbeta för att tillgodose två olika intressen i NO-undervisningen.

Fakta
Disputation

2007-05-23

Titel (eng)

Students participation in the realization of school science activities

Författare

Mattias Lundin

Handledare

Docent Mats Lindahl samt professor Kerstin Bergqvist.

Opponent

Professor Jan Schoultz, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (HiK)
Läs Skolportens intervju med Mattias Lundin

Svenskt abstrakt:

I denna avhandling visar jag hur elever och lärare genomför NO-verksamhet i grundskolan. Avhandlingen illustrerar hur elevers frågor och uttryckta erfarenheter blir en del av ett etablerat ämnesinnehåll. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur två agendor varav den ena baseras på elevers deltagande och den andra baseras på ett etablerat ämnesinnehåll orkestreras så att båda agendorna tillgodoses vid genomförandet av NO-verksamheten. Studien bygger på videoobservationer under NOlektioner i skolår 5-9. Analysen visar hur olika aktiviteter i genomförandet av ett NOprojekt orkestrerar elevers frågor och uttryckta erfarenheter med ett naturvetenskapligt innehåll. Analysen visar också hur naturvetenskapens karaktär, the Nature of Science (NOS), kommuniceras som följemening till instruktioner. Vidare illustrerar avhandlingen olika sätt att använda frågor för att överbrygga vetenskapliga och vardagliga sätt att kommunicera. Resultaten visar också olika roller som elevers erfarenheter antar i en NOverksamhet. Resultaten utgör en konkretisering av skolans naturvetenskap, the Nature of School Science (NOSS). Skolans naturvetenskapliga aktiviteter begripliggörs lämpligen om de betraktas utifrån sina egna syften och förutsättningar. I avhandlingen utvecklas begreppet NOSS för att lyfta fram sådana syften och förutsättningar såsom dessa framträder i aktiviteten.

Sidan publicerades 2007-04-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 10:01 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)