Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients

Karin Björklunds forskning visar att ett ökat fokus på patienters perspektiv av given vård,  kan stödja läkarstudenter i utveckling av klinisk kompetens under verksamhetsförlagd utbildning i primärvård.

Fakta
Disputation

2021-10-15

Titel (eng)

Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients

Författare

Karin Björklund

Handledare

Charlotte Leanderson, Karolinska Institutet Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet

Opponent

Docent Per Kristiansson, Uppsala Universitet

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Aim: The overall aim of the present thesis was to explore how patients’ participation in clinical education can facilitate medical students’ learning regarding communication skills and patient-centeredness.

Method: In Study I, data were collected using the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher Evaluation Scale (CLES + T), the Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8), and interviews with clinical supervisors. In Study II, the Patient Feedback in Clinical Practice (PFCP) questionnaire was composed and validated. In Study III, evaluation surveys and interviews were used to explore students’ experiences of their learning from the patients’ written feedback that patients provided on the PFCP questionnaire. In Study IV, students, peers, and clinical supervisors’ experiences of a multi- source feedback (MSF) setting were explored using evaluation surveys. Prior to the data collection for Study IV, semi-structured interviews with students and clinical supervisors and iterated discussions within the authors’ team were conducted to adapt the PFCP questionnaire to enable peers and clinical supervisors to provide feedback and for students to perform self- evaluation. In Studies I–IV, statistical and qualitative content analyses were used to analyze the data.

Results: Patients, students, and clinical supervisors at the student-run clinic (SRC) in Study I experienced facilitated student-centered learning and tutoring while maintaining high-quality patient care. The validation process in Study II resulted in the 19-item PFCP questionnaire, which includes two dimensions: consultational approach and transfer of information. The patients, students, and clinical supervisors experienced the content and structure of the PFCP questionnaire in alignment with the consultation, authentically reflecting the patient encounter and capturing the patient’s agenda in the consultation. In Study III, the students experienced the patients’ written feedback, obtained from the PFCP questionnaire, as providing useful information that facilitated a reflective self-directed learning process that identified areas for improvement and further clinical training. In Study IV, the students, peers, and clinical supervisors experienced the written MSF as providing multifaceted perspectives of patient-centeredness that contributed to identifying levels of knowledge and areas for further training.

Conclusion: The results of Study I indicate that SRC in primary health care has the potential to enhance student-centered learning and supervision while maintaining high-quality patient care. The results of Study II indicate that the PFCP questionnaire is a valid, reliable, and internally consistent questionnaire for patients’ written feedback to medical students. The results of Study III indicate that patients’ written feedback provided the students with concrete feedback that facilitated the students’ ability to identify levels of knowledge and areas for further clinical training. The results of Study IV indicate that MSF, gathered with the original and adapted PFCP questionnaires and provided adjacent to an encounter, could be an adequate learning activity both for the medical students and their peers. Additionally, increased patient participation in students’ workplace learning could clarify and facilitate clinical supervisors’ pedagogical assignment. The results indicate that the patients’ subjective experience of care visualized the importance of including patients as a valuable resource in students’ workplace learning.

Sidan publicerades 2021-10-18 10:26 av Susanne Sawander


Relaterat

Undervisning på engelska försämrar inte elevers svenska

Gymnasieelevers förmåga att skriva på svenska tar inte skada av att undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Elisabeth Ohlssons forskning motbevisar därmed de farhågor som Skolverket pekar på.

Högskoleprovet kan orsaka orättvisa skillnader mellan grupper

Dyslektiker blir hjälpta av den anpassning som de får i form av extra tid på högskoleprovet. Det konstaterar Marcus Strömbäck Hjärne vars forskning också visar att högskoleprovet överskattar förmågan för studenter med invandrarbakgrund att klara högre studier.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Årets konferens i Engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i engelska information om ny forskning, inspirerande verktyg och språklig input för egen del. Delta i Stockholm den 29–30 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 5–22 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.