Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Svängrum – för en kreativ musikpedagogik

Publicerad:2013-05-29
Uppdaterad:2017-10-25

Vad är det som händer när vi blir kreativa och vad är det som producerar en kreativ musikpedagogik? Det har forskaren Anna Linge studerat i sin avhandling.

Författare

Anna Linge

Handledare

Professor Feiwel Kupferberg, Malmö högskola, Lektor Bo Nilsson, Högskolan i Kristianstad

Opponent

Professor Lene Tangaard Pedersen, Aalborg universitet, Danmark

Disputerat vid

Lunds universitet

Disputationsdag

2013-05-31

Titel (se)

Svängrum – för en kreativ musikpedagogik

Titel (eng)

Musical room for creative education

Institution

Fakulteten för lärande och samhälle

Musical room for creative education

The purpose of this doctoral dissertation is to investigate what mechanisms produce a creative music education. The method used is based on critical realism where a social science phenomenon consists of empirica!events, operating mechanisms and the structures that produce them. I have ehosen to utilize creativity theory to investigate the different mechanisms that become evident when analyzing the empirical material in relation to problem-solving, flow, as weil as theory of play and games. The empirica1 material consists of group interviews with music teachers colleagues at an upper secondary school, and observations oftwo ensemble classes at two separate upper secondary schools during one term. Mechanisms that are found to produce a creative music pedagogue according to the thesis analysis chapter, are overriding based on authentic problems, intemalization and transformationalleaming, and by uniting intemal and externa!motivation. The survey’s structures appear in the thesis introductory chapter. The discussion chapter gives a retroduction of the structures that make a creative music education possible. The structures are the role of the teacher, the role of the students, and the importance of intemalization of the musical tools. The focus is on both traditional roles and structures, and the contributions to the new rules that this thesis has discovered. These new rules, I have termed Svängrum, include two major themes: making something your own, i.e. one’s own interpretation of another’s work as intemalization, and making your own, i.e. autonomous leaming and your own creation. This results in the school’s environment imbues a spirit of day-to-day leaming, where problem-solving activities motivate and make possible creative abilities, based on students’ own engagement.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev