Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

Publicerad:2017-04-26
Uppdaterad:2017-05-08

Varför ser synen på elevers och studenters skrivande ut som den gör? Hur kan synen på skrivande i mediedebatt och gymnasieskolans styrdokument förstås och förklaras? Det är frågor som Martin Malmström utforskar i sin avhandling.

Författare

Martin Malmström

Handledare

Gunnar Andersson, Lunds universitet Professor emeritusJan Svensson, Lunds universitet

Opponent

Professor Staffan Selander, Stockholms universitet

Disputerat vid

Lunds universitet

Disputationsdag

2017-05-12

Titel (se)

Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

Abstract in English

This dissertation is about the view of writing. One of the intentions of the study is to analyse different notions of writing that become manifest in media debates about student writing. Another intention is to analyse conceptions of writing in curricula and course plans for upper secondary school in Sweden from 1970 to 2011.
Drawing from theories of critical discourse analysis, the study aims at answering what is said about student writing, describing the language tools the debaters use, and discussing and explaining how and why the discursive struggle about the view of writing evolves and develops. The source material consists of newspaper articles and periodicals from the 70’s, the 90’s and our time in mostly Swedish, and some American, publications and the curricula and course plans of Lgy 70, Lpf 94 and Gy 2011.
The results show that there is and has been a popular discourse of writing in Sweden about the students’ lacking writing abilities. The articles are often structured in a similar fashion and share elements. There is, thus, a specific writing crisis genre, which is consistent over time and can also be identified in articles from the U.S. The articles are overly dramatic with an extensive use of paratextual elements, and the authors often use the language manipulatively, for instance by presupposing that the students’ skills are deficient, without any evidence to support the statements. The authors repeatedly draw on a number of discourses and myths about writing.
The curricula and course plans have mostly focused on skills and academic preparation, even though the general parts of the curricula have been progressive. In Lgy 70, writing in vocational programmes is skills-oriented; in the theoretical programmes writing is mostly skills- and academically oriented, but there are progressive ideals as well. In Lpf 94, the general view of writing is socially oriented, even though the skills orientation is also evident. In Gy 2011, the vocational programmes are skills-oriented, whereas writing is more varied in the theoretical programmes, but the more advanced, the more instrumental the course becomes, a tendency that is manifest in the view of academic writing. The curricula are, at least to some extent, shaped by the popular discourse of writing.
The crisis rhetoric has been overwhelming over the years. Conflicting voices have efficiently been silenced. When the crisis rhetoric becomes hegemonic, it is almost impossible to voice alternative thoughts about writing in school and higher education.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev