2005-11-18 00:00  1652 Dela:

Talking about work

Fakta
Disputation

2005-11-18

Titel (sv)

Att samtala om arbetet – design av IT för lärande i interaktion

Titel (eng)

Talking about work

Författare

Johan Lundin

Handledare

Bo Dahlbom, Professor, IT-universitetet i Göteborg

Opponent

Gerhard Fischer, Professor, University of Colorado, Boulder

Institution

Institutionen för informatik

Lärosäte

Hej världen!

Länkar
Mer information om avhandlingen (pdf)
Läs mer om Johan Lundin

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen Talking about work bidrar till vår förståelse av lärande som en kollaborativ aktivitet i arbetet, samt till hur informationsteknologi kan designas för att stödja denna typ av aktiviteter. Avhandlingsarbetet har bedrivits i tre faser. En explorativ och experimentell fas, en utvärdering av hur lärande kan organiseras, och en fas som fokuserar på etnografiska studier av lärande i arbetet. I experimenten användes mobil och trådlös teknik för att konstruera prototyper med vilka användare kunde deltaga i scenariobaserade rollspel. I nästa fas testades olika metoder för att organisera kollaborativa lärandeaktiviteter bland mobila och distribuerade kollegor. För att kunna deltaga i organiserat lärande parallellt med det dagliga arbetet introducerades idén om synkroniseringspunkter. I den sista fasen bedrevs empiriska studier av lärande i vardagligt arbete bland försäljare och poliser.

Resultaten från de tre faserna pekar på hur vår tidigare förståelse av lärande i arbetet behöver förändras. Koncept och modeller som baseras på lärande som ett resultat av undervisning ger otillräckligt stöd när vi vill förstå och designa för kollaborativt lärande i arbetslivet. Som ett komplement introduceras samtal om och i arbetet, som pekar på en ny riktning inom design för IT-stöd för lärande, men även för hur vi kan organisera och förstå nya former för lärande.

Samtal om arbetet beskrivs i avhandlingen med fokus på vad i praktiken som är relevanta utlösande faktorer för samtal, hur samtalen kan delas in i olika typer, samt vilka funktioner samtal om arbetet fyller i relation till arbetspraktiken. Lärande förstås här som del av den gemensamma praktiken (som en del i en community of practice ). Detta innebär att samtal om arbetet är beroende av, och hanterar verktyg och metoder som används i arbetet, praktikens historia, diskurs och stilar, med andra ord vad som kan benämnas praktikens repertoar. I samtal om arbetet görs tre saker frekvent relevanta som utlösande faktorer: nya verktyg, nya personer och händelser som betraktas som ovanliga. De dagliga samtalen i arbete kan indelas i ett antal etablerade typer av samtal. Dessa typer stödjer det kollegiala samtalet, de ger relevant motivation för att engagera sig i samtal, såväl som en struktur för diskussionen. Denna struktur gör att kollegor utan större ansträngning eller förhandling kan engagera sig i planering, historieberättande, sammanfattande, beskrivningar av arbete och utvärderingar. Samtal om arbetet är viktigt för våra arbetspraktiker och har ett antal funktioner som gör att det dagliga arbetet fungerar. Avhandlingen diskuterar i huvudsak tre sådana funktioner: återställande av praktiken, förstärkande samt utvidgning av praktiken.

 

Sidan publicerades 2005-11-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-02-25 17:06 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)