Hoppa till sidinnehåll
Lärarstudent

Teacher Education Becoming Elsewhere: An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

Publicerad:2023-08-30
Uppdaterad:2023-09-26

Emilia Åkesson har i sin avhandling undersökt välkomnande, bekvämlighet och deltagande på lärarutbildningen.

Författare

Emilia Åkesson

Handledare

Professor Katarina Eriksson Barajas, Linköpings universitet

Opponent

Associate Professor Kathryn Strom, California State University, USA

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2023-09-15

Titel (se)

Lärarutbildningens tillblivelse annorstädes. En affirmativ kritik av studenters erfarenheter genom intersektionella kroppsmateriella perspektiv

Titel (eng)

Teacher Education Becoming Elsewhere: An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärarutbildningens tillblivelse annorstädes. En affirmativ kritik av studenters erfarenheter genom intersektionella kroppsmateriella perspektiv

I denna avhandling undersöks lärarutbildningen med syfte att utveckla kunskap om hur lärarstudenter påverkas affektivt av lärarutbildningen och hur lärarutbildningen påverkas affektivt av lärarstudenter som vanligtvis marginaliseras i samhället av intersektionella maktrelationer. Detta undersöks genom reflexiva intervjuer med tolv lärarstudenter som vid tidpunkten för intervjuerna studerade vid svenska lärarutbildningar. Studenterna definierade sig själva som att de antingen hade erfarenheter av att bryta normer relaterade till en intersektionell maktdynamik, eller hade ett intresse av att prata om hur sådana normer tog sig uttryck på lärarutbildningen. För att svara på avhandlingens syften undersöks lärarstudenters berättelser om upplevelser av hur obekvämlighet, bekvämlighet, exkludering, välkomnande och kränkningar relaterade till samhälleliga maktstrukturer i deras lärarutbildningar produceras. Vidare görs detta genom användande av affirmativ kritik som ingång, med särskilt fokus på intersektionella kroppsmateriella teoretiska ramverk. Studien visar lärarstudenters tillblivelse som kroppsliga arkiv relaterade till samhälleliga maktstrukturer; hur ilska skapas genom rasifierade och könade assemblage; studenternas tillblivelse genom materialiteter som exempelvis anteckningsböcker; och hur de genom assemblage, innefattande akut fjärrundervisning, blir orienterade närmre eller längre bort från sina lärarutbildningar. Lärarstudenters tillblivelse kan också vara kopplad till assemblage som innefattar vissa idéer om lärare som förebilder. Vidare blir lärarstudenter till karvande-kroppar, ett begrepp som skapas i avhandlingen för att fånga komplexiteten i hur undervisnings-assemblage driver deltagarna till att informera, utbilda och ta ställning under sin utbildning. Begreppet fångar vidare hur dessa processer leder till interna förhandlingar, energiförlust, anpassningar och potentiellt färre möjligheter att engagera sig i sin utbildning. Avhandlingen visar även på lärarutbildningens tillblivelse som multipel, genom assemblage där lärarstudenters kroppsarkiv är aktiva aktörer och hur utbildningen samtidigt reduceras, till exempel när deltagarnas röster dränks. Lärarutbildningens tillblivelse sker även genom lärarstudenters längtan och önskningar, genom hur deras uttryckta missnöje med lärarutbildningen kan vara affirmativt i att producera en annan typ av utbildning. En annan typ av utbildning produceras också genom att lärarstudenter blir karvande-kroppar. Lärarutbildningen blir i denna mening till något annat, genom lärarstudenter och i tillfälliga sammankopplingar mellan särskilda element som förenas. Slutligen visar denna avhandling studentkroppars potential att producera lärarutbildningen annorstädes, genom till exempel ilska och transformerande omsorg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev