Dela:

Teacher Educators’ Conceptions of Mathematics Teacher Education: Thoughts among Teacher Educators in Tanzania.

Fakta
Disputation

2010-06-11

Titel (eng)

Teacher Educators’ Conceptions of Mathematics Teacher Education: Thoughts among Teacher Educators in Tanzania.

Författare

Andrew Binde

Opponent

Professor Cyril Julie, University of Western Cape, Sydafrika

Lärosäte

ÅA – Åbo Akademi

Länkar
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Andrew Binde

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen behandlar utbildningen av lärare i matematik i Tanzania. Frågeställningarna grundar sig på det tillstånd som uppstått efter reformen av lärarutbildningen år 2000 och som kännetecknas av divergerande uppfattningar om följderna av denna reform. Bland annat uppfattas tyngdpunkten i fråga om utvecklingen av lärarnas kunskaper ha förlagts på undervisningsmetoder på bekostnad av det matematiska innehållet. Avhandlingen utgår från debatten bland lärarutbildarna själva om balansen mellan ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. De specifika frågor som undersöks gäller a) vilka uppfattningar lärarutbildarna har om lärarutbildningen i matematik och b) vilket slags utveckling de ser som önskvärd.

Resultaten indikerar tydliga kvalitativa skillnader i uppfattningarna om utbildningen av matematiklärare. Dessa skillnader bygger på lärarutbildarnas olika bakgrund och är i sin tur möjliga utgångspunkter för skillnader i fråga om pedagogiska beslut. En del lärarutbildare ser matematiken som ett kunskapsfält som inte kan ifrågasättas, medan deras tankar beträffande professionell utveckling kretsar kring pedagogiska kunskaper och färdigheter. Den dominanta uppfattningen av lärarutbildningen är att det är fråga om integration av ämneskunskap och pedagogisk kunskap, men lärarutbildningen uppfattas av andra ha sin tyngdpunkt på matematiska undersökningar, inspirerande metoder och problemlösning. De sätt på vilka lärarutbildare vill dela med sig av kunskaper och färdigheter fokuserar på dels direkta möten, dels nätverk och samarbete över avstånd. Avhandlingen fördjupar förståelsen av utmaningarna och de olika sätt varpå matematikdidaktiken kan utvecklas både i skolor och inom lärarutbildningen i Tanzania.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:58 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.