2007-10-31 00:00  5954 Dela:

Teachers and student outcomes: Evidence using swedish data

Christian Andersson har i sin avhandling studerat hur lärarbehörighet påverkar elevers skolresultat. Skillnaden är stor, säger han: en elev som går i en skola med en hög andel behöriga lärare har i jämförelse med en elev som går i en skola med en låg andel behöriga lärare ett skolresultat som är ungefär 11 procent bättre. Det är ungefär lika stor skillnad som den mellan pojkar och flickor.

Fakta
Disputation

2007-11-23

Titel (eng)

Teachers and student outcomes: Evidence using swedish data

Författare

Christian Andersson

Handledare

Professor Per Johansson

Opponent

Senior Lecturer Arnaud Chevalier, Department of Economics, Royal Holloway, University of London, London, United Kingdom

Institution

Nationalekonomiska institutionen

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Beställ avhandlingen i tryckt format
Läs Skolportens intervju med Christian Andersson
Läs en svensk sammanfattning av de tre första artiklarna

Abstract in English:

Essay 1 analyzes how student achievement is affected by resource increases in the Swedish compulsory school, due to a special government grant. The analysis is based on register data between 1998 and 2005. The study shows that the increased resources have not had a statistically significant positive effect on the average student s achievement. Increased resources have, however, improved student achievement for students with low educated parents. If teacher density is increased with 10 percent, students with low educated parents are expected to increase their grade point average ranking with about 0.4 percentile units.

Essay 2 finds that the share of non-certified teachers in Swedish compulsory public schools has grown considerably during the last decade and studies whether this pattern may be explained by restrictions in the supply of certified teachers. This is done using a targeted government grant as an exogenous teacher demand shock. Our results show that the grant decreased the share of non-certified teachers more in areas characterized by relatively high unemployment rates among certified teachers. These findings suggest that teacher supply restrictions do indeed matter for the composition of the teaching staff.

Essay 3 examines how the teaching staff composition, with respect to certification, affects student achievement in compulsory Swedish schools. We apply an instrumental variable approach to estimate the causal effect of non-certified teachers on student achievement. We find that a one percentage point increase in the share of non-certified teachers, is expected to decrease the average student s GDP ranking with about 0.6 units, a substantial effect considering the large differences in certification rate that do exist between schools and municipalities. The effect also appears to be stronger for students with highly educated parents.

Essay 4 estimates the effects of early age tutoring on grades, educational attainment, earnings, early retirement and death. We use data on boarding home students in the 1940s. At these boarding homes, students had daily scheduled time for doing their homework and a directress was employed to help with the students homework. The placement at the boarding homes had no direct connection to students skills, which enables us to study the effects of the pedagogical stimuli at the boarding homes. We find that tutoring at an early age in life is important as a way of equalizing skills upon leaving school.

Sidan publicerades 2007-10-31 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 09:51 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.