Teachers’ work in times of restructuring: On contextual influences for collegiality and professionality.

Katarina Samuelsson visar i sin avhandling hur förutsättningar för lärares arbete, kollegialitet och professionalitet skiljer sig åt, till och med mellan skolor i en och samma kommun.

Fakta
Disputation

2019-05-10

Titel (eng)

Teachers’ work in times of restructuring: On contextual influences for collegiality and professionality.

Författare

Katarina Samuelsson

Handledare

Professor Sverker Lindblad, Göteborgs universitet Docent Britt-Marie Apelgren, Göteborgs universitet Professor Milbrey McLaughlin, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Christina Segerholm, Umeå Universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Katarina Samuelsson

Abstract in English:

The research in this thesis is situated in the intersection of teachers’ work and contexts of education. It departs from an interest in contextual influences on teachers’ work and professionality under restructuring. It is to be understood as a criticism of a widespread focus, sometimes met in research and in policy, on teachers as individuals and a simplification of teachers’ work. It also departs from a questioning of representations: who has the right to problematize teachers’ work and on what basis? I explore how teachers deal as agents with changes in governance in an era of educational restructuring in order to gain knowledge about influences on teachers’ work and professionality. More specifically, the analyses show how teachers’ work is enabled or constrained by external models of governance. The thesis consists of three sub-studies, involving responses to governance, in terms of organizational structures and expectations in different contexts of education. Theory of institutional logics provides me with a contextually sensitive profession theory that deals with influences on governing work. The intention is that by studying teacher responses to educational governance in different contexts of education through theories of institutional logics the emergent characteristics of teachers’ work and professionality under restructuring can be identified and commented on. I align with research on contemporary education policy and the teaching profession and explore influences on teachers’ work under restructuring with contradictory professional expectations. Thus, in the three articles, the focus is not on the governing or educational system as such but on contextual influences on responses to organizational structures and expectations. There is rather a broad conceptual framing of governing in regard to educational restructuring in terms of marketization, privatization, governing by results and new public management.

Sidan publicerades 2019-05-10 10:49 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-05-21 14:51 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.