Hoppa till sidinnehåll
Barns rätt

Technology-assisted child sexual abuse

Publicerad:2021-11-03

Malin Joleby ifrågasätter uppfattningen att övergrepp som sker via nätet alltid skulle vara mindre allvarliga. Hennes forskning visar att internetrelaterade övergrepp mot barn innefattar en stor bredd av handlingar, som kan vara av ytterst allvarlig och kränkande karaktär.

Författare

Malin Joleby

Handledare

Carolina Lunde, Göteborgs universitet Linda Jonsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola Sara Lundström, Göteborgs universitet

Opponent

Dr Juliane Kloess, University of Birmingham

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2021-11-12

Titel (eng)

Technology-assisted child sexual abuse

Institution

Psykologiska institutionen

Abstrakt

Är sexuella övergrepp som sker via nätet mindre allvarliga än de som sker när offer och förövare möts fysiskt? Om man tittar på hur vårt rättssystem hanterat
frågan så kan man få uppfattningen att svaret är ja. Internetrelaterade sexualbrott har ansetts vara mindre kränkande, med följden att förövare kommit undan med mildare straff och lägre skadestånd. Det finns även forskning som visar att yrkesverksamma som arbetar med barn ibland inte anser att det finns lika stor anledning till oro när övergreppen skett via nätet. Forskningen visar också att barn som utsatts upplevt att deras erfarenheter har förminskats. Resultaten i denna avhandling ifrågasätter uppfattningen att övergrepp som sker via nätet alltid skulle vara mindre allvarliga. Internetrelaterade övergrepp mot barn innefattar en stor bredd av handlingar, där vissa av övergreppen kan vara av ytterst allvarlig och kränkande karaktär. Resultaten visar också att övergreppen kan orsaka stort lidande för de barn som drabbas. De symtom och potentiella konsekvenser som rapporteras i studierna ligger väl i linje med vad forskning på sexuella övergrepp mot barn utanför nätet visat, och symtombilden följer de processer och mönster som beskrivs i traumateori om sexuella övergrepp. Följaktligen finns det inget som tyder på att sexuella övergrepp som sker via nätet är mindre allvarliga enbart för att kontakten med förövaren har skett via internet. Omständigheterna i det enskilda fallet samt hur barnet uppfattar situationen är istället avgörande. Precis som vid sexuella övergrepp som sker utanför nätet så bör därför även internetrelaterade sexualbrott ses som potentiellt traumatiserande händelser med risk att skapa stort lidande. Dessutom – när det gäller just internetrelaterade sexualbrott så finns faktorer som tvärtom kan komplicera påverkan av övergreppen. Nämligen att förövaren har möjlighet att kontakta barnet dygnet runt, rädslan för att bilder eller filmer från övergreppen ska spridas, och känslor av skuld och skam över att ha tvingats ta en aktiv roll i övergreppet. Att det är viktigt att öka kunskaperna på området tydliggörs av att rapporterna om sexuella övergrepp på nätet ökar i takt med att världen blir mer och mer digitaliserad och barns digitala närvaro blir allt större. Att skydda barn från dessa övergrepp, utan att samtidigt hindra dem från att ta del av den tekniska utvecklingen, är en samhällsutmaning som kräver omedelbar uppmärksamhet. För att kunna sätta in preventiva åtgärder, säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd samt lagföra förövarna behöver vi veta mycket mer om förhållandena och omständigheterna som omger övergreppen. Hur går internetrelaterade övergrepp till? Vad är det för sexuella handlingar barn förmås att genomföra? Hur påverkar övergreppen barnens psykiska hälsa och välmående både på kort och på lång sikt? Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om internetrelaterade övergrepp genom att besvara dessa frågor.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev